André Hoogeboom – Boze Bergenaren roepen ’boe’ tegen Hetty

Hoge bomen vangen veel wind. Burgemeester Hetty Hafkamp van Bergen heeft zich in de zaak rond de illegale bebouwing van zo nadrukkelijk gemanifesteerd dat ze zwaar onder vuur is komen te liggen. Net als het college. Onder de schone schijn van een pittoresk kunstenaarsdorp borrelt een vulkaan van verzet. Tegen het plaatselijke gezag.

Vorige week maakte de burgemeester van Bergen middels de kanalen van de media bekend dat ze is bedreigd. Ze wil niet in details treden ’hangende het onderzoek’. De bedreiger kan zijn borst nat maken. Als de burgemeester, een onderdeel van de gezagsdriehoek justitie en politie, een aanklacht indient is de verdachte bij voorbaat al schuldig.

In Bergen haalt men de schouders op over de meest recente ontwikkeling in de soap rond de illegale bebouwing. Het leven gaat gewoon door. De terrassen zaten weer vol het afgelopen weekeinde, uit de cafe’s klonk de gebruikelijke gezelligheid en de haringkar deed goede zaken. Maar achter deze uiterlijke schijn borrelt en kookt het. Het college van Bergen heeft al zijn gezag verloren nadat de uitspraak van de Raad van State naast zich heeft neergelegd. Arrogante dorpsbestuurders in het centrum van de macht, meenden zich boven de wet te kunnen stellen. Maar Bergen pikt het niet meer, dat arrogante broddelwerk.

Zoals De Monitor gisteren op de nationale televisie aantoonde, blijkt lokaal bestuur vaardigheden en kennis te missen om complexe dossiers het hoofd te kunnen bieden. Regie uit Den Haag blijft uit, dus moet de plaatselijke onderwijzer met politiek ambities of de gesjeesde bedrijfspsycholoog het zelf oplossen.

In Bergen is het dossier illegale bebouwing volkomen boven het hoofd van de bestuurders gegroeid. De bevolking moet machteloos toekijken hoe het bestuur blundert. En dan kookt de melk wel eens over. Dan wordt de gewone burger zo boos en gefrustreerd dat hij de burgemeester bedreigt. In het dorp is de mening dat Hafkamp in de slachtoffersrol kruipt omdat ze de regie kwijt is. Zo lang zij of justitie geen opening van zaken geeft, blijft de speculatie overeind.

Misschien heeft een boze Bergenaar wel ’boe’ geroepen.

Daar moet een burgemeester tegen kunnen.

Noord-Hollandse Nieuwsbode, 6 juni 2016

http://www.noordhollandsenieuwsbode.nl/2016/06/06/bergenaren-roepen-boe-tegen-hetty/