Actiegroep Schoorlse Bos Moet Blijven – Massaal protest bevolking tegen bomenkap in Schoorl

Inmiddels ruim 11.000 handtekeningen gezet

De lidstaten van de Europese Unie hebben met elkaar afgesproken om de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen. Het Schoorlse duingebied levert hier een bijdrage aan en is aangewezen als Natura 2000-gebied. Dat is een prima uitgangspunt en wordt ongetwijfeld gedragen door veel omwonenden. Waarom dan de actiegroep ‘schoorlsebosmoetblijven’?

Het meest verontrustende is de schaalgrootte van de kap. Is dit beeld straks verleden tijd?

De actiegroep is opgericht nadat via een klein berichtje in de krant melding kwam over grootschalige kap in de bossen van Schoorl. Er kan zelfs gesproken worden over volledige kap van bepaalde bosgebieden en dan is er geen sprake van onderhoud. ZESENNEGENTIG HECTARE, en als bij de duinbranden van enkele jaren geleden niet ruim 40 hectare was afgebrand, dan waren ze alsnog gekapt. Dat is in ieder geval hoe Staatsbosbeheer het beheer van het Schoorls duingebied beschrijft.

Uitgangspunt van het beheerplan is het realiseren van ecologische doelen met respect voor en in een zorgvuldige balans met wat particulieren en ondernemers willen. Dat is niet echt gelukt.

Kennelijk heeft het woordgebruik van Staatsbosbeheer de bevolking op het verkeerde been gezet. Daar waar gesproken is over beheerplan en herstelplan is dat begrepen als de duinen, na de branden, weer in de staat terugbrengen van vóór de branden. Niet als plan van grootschalige kap.

Hoe is het anders te rijmen dat bij de inspraakprocedure slechts 4 zienswijzen zijn ingediend afgelopen zomer tegenover bijna 11000 handtekeningen die nu de afgelopen 6 weken zijn gezet TEGEN de kap van de dennenbossen. Dat zijn in feite 11000 zienswijzen.

De voorlichting van Staatsbosbeheer is feitelijk pas begonnen NADAT de termijn van inspraak was gepasseerd!

Waaraan mankeert het nu in het beheerplan van de Schoorlse duinen? Het meest verontrustende is de schaalgrootte van de kap. Het is begrijpelijk dat bossen beheerd moeten worden en dat een bepaalde vorm van onderhoud noodzakelijk is om het duingebied herkenbaar te houden als duingebied; zeker voor de bijzondere plantjes, mossen, vogels en andere specifieke diersoorten die in het duinlandschap leven. Wat Staatsbosbeheer nu beoogt is door massale kap de duinen terug te brengen naar de vorm van kort na de 17e eeuw: met stuifduinen. Liefst door naast de bomenkap, ook door het verwijderen van helmgras en het plaggen van de grond.

Voor ons is dat hobbyisme van Staatsbosbeheer en niet wat de bevolking wil.

De gevolgen zijn ook groot: sfeerbos verdwijnt, zandverstuivingen zullen ontstaan, grondwaterpeil zal gaan stijgen en de zekerheid dat de beoogde zeldzame, en voor velen niet herkenbare, plantjes zullen terugkeren of zich vermeerderen is er niet. Wat wel zeker is, is dat het kenmerkende rijke paddestoelenbos verdwijnt en dat met het plaggen het kind met het badwater wordt weggegooid: hagedissen, salamanders en insecten, onderdeel van de biodiversiteit, worden verwijderd.

Is dat erg? Wij vinden van wel want de interactie tussen omwonenden en recreanten die in de duinen willen vertoeven wordt geweld aangedaan. Het verblijf in de duinen wordt een straf bij windkracht 4 of hoger: je wordt gezandstraald. Fietsen in de duinen wordt een hachelijke onderneming en zal leiden tot valpartijen, heup-en polsbreuken met alle gevolgen van dien: vrij stuivend zand stopt namelijk niet voor de fietspaden. Bij de strandopgang van Schoorl aan zee is dit al te zien: fietsstalling is onbegaanbaar en er zijn zelfs al waarschuwingsborden neergezet voor het slipgevaar bij zand op het pad. Men kan zich zelfs de vraag stellen of de vervanging van schelppaden door betonpaden is ingegeven door de noodzaak om straks met zandschuivers de paden enigszins begaanbaar te houden. Bij vrij stuivend duin kunnen paden binnen enkele dagen compleet verdwijnen! En wat gebeurt er met het grondwater? Het beheerplan sust de omgeving door te stellen dat dit gevolgd zal worden met meetbuizen. Alsof het bos teruggeplaatst kan worden als onverhoopt het water teveel stijgt. Grote delen van Schoorl hebben nu al last van wateroverlast in de kruipruimten en dit soort experimenten kan er niet bij.

En wat te denken van het respect dat we dienen te hebben voor al wat groeit en bloeit. Het bos ontwikkelt en loofbos komt er mettertijd tussendoor. Staatsbosbeheer behoort dit binnen de perken te houden en niet te verwijderen.

Na de bosbranden hebben vele partijen, ook Staatsbosbeheer, geijverd voor herplant. Twee jaar geleden is de ondersteuning hiervoor bij Staatsbosbeheer onverwacht weggevallen. Misschien toch niet helemaal onverwacht want in die fase werd de laatste hand gelegd aan het beheerplan.

Een beheerplan dat klinkt als herstelplan, nadat we 3 duinbranden hebben meegemaakt, maar dat de bevolking nooit heeft geassocieerd met het sloopplan, zoals het er nu uitziet.

Dat willen wij dus niet.

Een ernstige bijwerking van het ‘onderhoud’ van Staatsbosbeheer zien wij in de stikstof-balans. Door menselijke activiteit komt er teveel stikstof in het milieu. Daardoor floreert de natuur want stikstof is mest. Dat wil Staatsbosbeheer niet in de duinen want die moeten stuiven. Grootschalige boomkap corrigeert de stikstof-balans enigszins maar onvoldoende. Maar de bomen kunnen er niets aan doen dat ze groeien. De invloed van de mens kan natuurlijk wel aangepakt worden maar dat wordt door onze overheid nagelaten. Sterker nog: het volume stikstof dat verdwijnt met de bomen wordt vervangen door mestuitstoot van geplande megastallen in Middenmeer (550.000 vleeskuikens per 6 weken en 1400 koeien). Als de plannen worden uitgevoerd dan maken de bomen per saldo plaats voor giga-dierenleed. Natuur levert in en maakt nieuwe bio-industrie in onze regio mogelijk.

Hier kunt u ook nog een artikel over dit onderwerp in de Volkskrant lezen: http://www.volkskrant.nl/binnenland/schoorl-moet-kiezen-tussen-dennen-en-stuivende-duinen~a4438194/.

Actiegroep http://www.schoorlsebosmoetblijven.nl

Flessenpost uit Bergen, 19-12-2016 12:19

http://www.flessenpostuitbergen.nl/nieuws/massaal-protest-bevolking-tegen-bomenkap-in-schoorl/7684

1 Comment

  1. Klimaat akkoord Brussel. Kijk de uitzending van Zembla 22 maart 2017 Vara. Bos als Branstof. SSB heeft contracten met energie centrales die hebben gewoon hout nodig om te stoken. De wereld op zn kop! In plaats dat er bos bij geplant wordt voor voor meer CO2 opname in deze wereld gaan we de bossen opstoken.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.