AC – Longzorg voor Den Helder tijdelijk naar Alkmaar + Redactie DHA – Tijdelijke opnamestop klinische longpatiënten Den Helder verlengd + Skriks – Noord West, thuis best

Longzorg voor Den Helder tijdelijk naar Alkmaar

Alkmaarse Courant, 7 april 2018

Alkmaarse Courant, 7 april 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

Tijdelijke opnamestop klinische longpatiënten Den Helder verlengd

Den Helder – Noordwest Ziekenhuisgroep ziet zich genoodzaakt de tijdelijke opnamestop voor de klinische longpatiënten op locatie Den Helder te verlengen tot 1 september. Hoewel er twee nieuwe longartsen zijn aangenomen, is dit onvoldoende om verantwoord de zorg voor de klinische longpatiënten op locatie Den Helder te hervatten.

Vanwege de plotselinge uitval door ziekten van longartsen en een landelijk tekort aan beschikbare longartsen zagen wij eind september 2017 geen andere mogelijkheid dan een opnamestop voor zes maanden af te kondigen. Inmiddels zijn twee vacatures vervuld, maar hiermee is de vakgroep longgeneeskunde nog niet op volledige sterkte. Er is nog steeds sprake van ziekte en nog niet alle vacatureruimte is opgevuld. De wervingsactiviteiten worden dan ook opnieuw opgestart.

Uitgangspunten opnamestop

De kwaliteit van zorg is zoals altijd leidend bij opname. Dit betekent dat bij iedere patiënt in nauw overleg tussen de betrokken medisch specialisten bepaald wordt wat het beste is voor de patiënt. De longarts is uiteraard 24/7 hiervoor beschikbaar. De uitgangspunten zijn:
– longpatiënten waarbij opname op een longafdeling medisch noodzakelijk is, worden opgenomen op locatie Alkmaar
– longpatiënten waarbij vervoer richting Alkmaar medisch gezien niet verantwoord is, worden op de IC in Den Helder opgenomen. De longarts komt dan naar locatie Den Helder.
– poliklinische longzorg (spreekuur en dagbehandeling) vindt wel doorgang op locatie Den Helder.

Den Helder Actueel, 5 april 2018 – 12:0

Reacties:

Beer
5 april 2018 at 12:59
Ik krijg hier gemengde gevoelens bij. Is het het streven van NWZ om op termijn het ziekenhuis op de lokatie Den Helder te sluiten? Ons ziekenhuis is een eerste levensbehoefte, niet alleen voor Den Helder, maar zeker ook voor de omliggende gemeenten.
Ik ben er zeker van dat er in de ons omringende landen, vooral Belgie, goede longartsen zijn die graag deze kant opkomen. Verdiensten van specialisten zijn, als ik naar de honoraria kijk, hoger in Nederland. Mogelijk schrikt de bureaucratie in ons land af want je ziet wel veel NL artsen in de universitaire klinieken in Leuven, Brussel, Gent etc..
Hier ligt een schone taak voor Paul Houben (BvdH). Als oud specialist kent hij alle ins en outs in ons ziekenhuis. Voorafgaande aan de verkiezingen had BvdH zijn mond vol over de zorg. Nu is het tijd te laten zien wat men wil. Met andere woorden, laat nu maar zien wat verkiezingsbeloften waard zijn.

Dick Berts
5 april 2018 at 13:11
Ze dromen zelfs al van het sluiten van de locatie Alkmaar, terwijl de premies exploderen. Er gaat iets geweldig fout in de zorg. Het credo uit de schoonmaakbranche: “je wordt rijk van het werk waar je wel voor betaald wordt, maar dat je niet doet” geldt tegenwoordig ook voor de gezondheidszorg.

Sigmund
5 april 2018 at 13:39
Er is hoegenaamd géén sprake van “een landelijk tekort aan beschikbare longartsen”. Dit werd bij de afkondiging van de “tijdelijke” opnamestop een half jaar geleden ook al beweerd en navraag bij de VALT (Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose) leerde mij toen dat sprake was van een regelrechte leugen!
Het zal eerder zo zijn dat er onder de beschikbare longartsen niet erg veel animo bestaat om bij NWZ te komen werken, maar dat is alleen maar een gevolg van de slechte naam die de Alkmaarse longartsen inmiddels bij hun collega’s in den lande hebben weten op te bouwen. Bijvoorbeeld door “chefs de clinique” – d.w.z. longartsen die werkzaam zijn in dienstverband bij de maatschap – niet als collega’s te behandelen maar als werknemer (en niet zelden: ook uiterst hufterig), of hen als zij komen solliciteren niet de garantie willen bieden om bij gebleken geschiktheid na een jaar deel uit te mogen gaan maken van de maatschap. Een prima jonge longarts in dienstverband die (als opvolger van Rien Schrijver) graag in de locatie Den Helder van NWZ had willen blijven werken werd afgewezen vanwege diens Turkse achtergrond…
Neen, de enige werkelijke reden voor de “tijdelijke” vacaturestop is dat de dames en heren longartsen er domweg geen trek meer in hebben om voor avond-, nacht- en weekenddiensten te worden ingeroosterd op de locatie Den Helder! Verreweg het grootste obstakel voor de implementatie van het locatieprofiel dat – na ampele overwegingen en op goede gronden – voor Den Helder werd gekozen zijn de medische specialisten (vooral de van huis uit “Alkmaarse”). Met name de meeste cardiologen, longartsen, urologen en maag-darm-leverartsen plegen structureel (al dan niet: lijdelijk) verzet. De enige oplossing: Alle medische specialisten van NWZ in dienstverband!

Bodelo
5 april 2018 at 17:29
En hetzelfde geldt voor de cardiologen. Het wordt steeds drukker langs de N9.

Dirk
5 april 2018 at 15:07
Kan premier Rutte hier nog wat aan doen?

RB
5 april 2018 at 17:40
volgens hem zaten er alleen maar specialisten en hoogopgeleiden tussen de vluchtelingenstroom dus misschien kan hij even langs de Doggershoek om aan te geven wie ons uit de brand kan helpen hier……

Marie-Louise Rouffaer
5 april 2018 at 15:45
Hoi ! Dit bericht levert mij een fles wijn op na de weddenschap, die ik hierop afsloot in september vorig jaar.

roodborstje
5 april 2018 at 23:26
Daar ben je wel blij mee zeker?

Marie-Louise Rouffaer
6 april 2018 at 10:43
Jazeker

Marie-Louise Rouffaer
6 april 2018 at 10:45
Los van de reden die eraan ten grondslag ligt

strandloper
6 april 2018 at 22:04
O, in dat geval heeft u een drankprobleem.

Marie-Louise Rouffaer
7 april 2018 at 19:48
het drankprobleem dat ik heb is dat ik altijd aangespoord word om iets te drinken en ik slechts zelden alcohol drink; ik vind het gewoon niet erg lekker.

Dick Berts
5 april 2018 at 20:55
Tijdens een recente opname in het NWZ zijn er meerdere ernstige medicijnfouten bij mij gemaakt. Toen ik het NWZ daarop aansprak en vroeg welke arts daarvoor verantwoordelijk is (geen arts aan mijn bed gezien, alleen heel vluchtig op de intensive care) kreeg ik namens de raad van bestuur schriftelijk te horen, dat ze me dat niet willen vertellen…. Toen ik vervolgens met een kort geding dreigde, hebben ze me de namen van vier specialisten gegeven, zo van als iedereen verantwoordelijk is, dan is niemand verantwoordelijk. Een grovere inbreuk om de moeder van alle patientenrechten is niet denkbaar. Dit gaat nog een fors staartje krijgen. De maffia heeft zich genesteld in de top van NWZ. Smaad? Daar heb je Berts weer? Ik kan het meervoudig bewijzen. Hier een voorbeeldje uit velen; https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-maffiose-praktijken-rondom-mortuarium-kosten

strandloper
6 april 2018 at 23:26
De zaak Skripal kwam bij het lezen van je reactie bij mij naar voren, omdat ik overeenkomsten zag. Uiteraard kun je hier niet zoiets schrijven zonder dat er gereageerd wordt met ‘complot denker’ en noem de populaire stickers maar verder op. Any way, ik heb respect voor je strijdbare houding in deze wereld van corrupte gluiperds die zichzelf liever een onderbetaalde ceo vinden. Het gluiperig schrijven van Hendriks van NWZ past daar helemaal bij.

Sigmund
5 april 2018 at 21:34
Dick, je had misschien beter kunnen vragen wie jouw HOOFDbehandelaar was (Kan natuurlijk alsnog!)
Dat kan er volgens de wet maar één zijn, en die is m.i. primair verantwoordelijk voor de (kwaliteit van de) geleverde zorg.
Wat natuurlijk niet wegneemt dat de opstelling van NWZ in dezen als uiterst onbehoorlijk is te kwalificeren!

Dick Berts
5 april 2018 at 21:44
Dank voor de tip Sigmund, maar de vraag wie er verantwoordelijk is, impliceert dat. Ik overweeg overigens om alle vier de genoemde specialisten in een voorlopig getuigenverhoor onder ede door de rechtbank te laten horen. Wat mij betreft met media erbij. Eigenlijk baal ik ervan om met een zaak die over mijzelf gaat naar buiten te treden, ik heb het liever over het onrecht dat anderen wordt aangedaan. Maar deze zaak is zo volstrekt absurd -een patient die niet eens mag weten welke arts hem op afstand naar de kloten geholpen heeft- dat ik het toch maar doe. De gezondheidszorg is namelijk VOLSTREKT naar de kloten aan het gaan!

roodborstje
5 april 2018 at 23:35
Helaas is het met dit soort situaties vaak zo Dick, dat het ziekenhuis zich er met een Jantje van Leiden vanaf probeert te maken.Ik heb ook wel het één en ander aan de hand gehad en klacht(en) ingediend/melding gemaakt. En weet je wat er uiteindelijk gebeurd? Het ziekenhuis zegt Sorry,wat vervelend voor u. Ze zullen het met desbetreffende medewerker opnemen.En als puntje bij paaltje komt en je de volgende keer in het ziekenhuis weer te maken krijgt met diezelfde medewerker waar je een klacht over in hebt gediend, neemt die je dat nog kwalijk ook en gaan ze heel kinderachtig de boel lopen te traineren en zijn ze gepikeerd.Het wordt letterlijk en figuurlijk tegen je gebruikt.En je bent er wel afhankelijk van.Breek me de b*k niet open.Ik heb een aantal medewerkers als zeer asociaal ervaren.Je kan ‘beter je mond houden’ want je bereikt er helaas allemaal weinig mee.Al snap ik dat dit een totaal tegennatuurlijke reactie is, als je zoveel onrecht is aangedaan.Ik ben er voor mijn eigen bestwil,maar mee opgehouden.Ik wens u veel wijsheid en sterkte toe.Beterschap!

Dick Berts
6 april 2018 at 04:11
Dank je wel Roodborstje. Ik vecht het wel uit met ze. Ben ik ook wel ietsje bedreven in. Met tegenzin heb ik het hier opgeschreven, met als enige bedoeling om duidelijk te maken dat de top van NWZ niet te vertrouwen is. De brief waarin staat dat ik niet mag weten welke arts me naar de ……. heeft geholpen, is ondertekend namens de raad van bestuur van NWZ en de brief n.a.v. de andere klacht waarna ik linkte, zelfs door de voorzitter van de raad van bestuur persoonlijk. Ik vrees dat we ons ziekenhuis in Den Helder snel kwijt zullen raken.

Beer
6 april 2018 at 10:31
Wordt het geen tijd dat de lokale politiek, lees gemeenteraad, zijn tanden eens laat zien. Nu is het nog steeds een brullende leeuw met klapperend kunstgebit. Als het ziekenhuis verder afgebroken wordt klinkt er ach en wee, komt er een motie die een college naast zich neer kan leggen en slaapt men op het strand verder. Het wordt nu tijd om de zaken voortvarend aan te pakken. Niet achterover leunend, maar actief. Was dat geen leuze van een partij tijdens de verkiezingen.

Judge X
6 april 2018 at 11:49
We hebben toch een VVD-burgemeester die zich dood gaat vechten voor dit ziekenhuis.
Bij u begint dit NWZ-verhaal blijkbaar bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen heer Brugman; het volgende artikel al eens gelezen ?:
https://denhelderactueel.nl/2016/08/raad-verplaatsing-cardiologische-zorg-onbespreekbaar-en-onaanvaardbaar/

Sigmund
7 april 2018 at 00:14
Tja, die zich doodvechtende VVD-burgemeester….
Aan de steeds weer oplaaiende welles-nietes discussie over het feit of er al dan niet niet een sluipmoord gaande is op het voormalige Gemini-ziekenhuis kan heel simpel een einde worden gemaakt. Je hoeft voor de locaties Alkmaar en Den Helder van NWZ alleen maar de zogenaamde “klassieke productieparameters” van vóór het DBC/DOT-tijdperk (die door ieder ziekenhuis in Nederland nog steeds worden bijgehouden) over de afgelopen 6 à 10 jaar naast elkaar te leggen: het aantal eerste polikliniek bezoeken, het aantal opnamen, het aantal dagbehandelingen en het aantal ligdagen per jaar. Eventueel ook uitgesplitst naar elk afzonderlijk medisch specialisme.
Er zijn dan twee mogelijkheden.
Ofwel in Alkmaar blijkt sprake van een duidelijk andere trend dan in Den Helder. Dan zou de raad van bestuur van NWZ het nodige hebben uit te leggen….
In het andere geval zou op deze wijze onomstotelijk zijn aangetoond dat wat dit betreft aan de raad van bestuur van NWZ in het verleden onterecht verwijten zijn gemaakt.
Probleem daarbij is dan wèl, dat NWZ deze cijfers, die als zodanig niet in de jaarverslagen staan vermeld, ook moet willen vrijgeven. Voor zover bekend heeft wethouder Domein Zorg Pieter Kos deze cijfers tot op heden niet opgevraagd. En naar verluidt is het onze zich voor het ziekenhuis doodvechtende VVD-burgemeester die daar persoonlijk een stokje voor heeft gestoken.
Hoe dan ook worden waarheidsvinding en transparantie in dit dossier door het huidige college van B en W kennelijk niet belangrijk en/of niet opportuun geacht. Meestal wijst zoiets erop vrees dat de aan het licht komende waarheid ongemakkelijk zou kunnen zijn voor bepaalde personen en/of instanties.
Een gemeenteraad die pretendeert een volwaardig ziekenhuis in Den Helder te willen behouden en toch nog steeds accepteert dat bovenvermelde cijfers niet publiekelijk beschikbaar zijn, is in mijn ogen geen knip voor de neus waard!.

Judge X
7 april 2018 at 11:02
Werk voor Paul Houben lijkt mij Sigmund, hopelijk leest hij hier mee en doet hij iets met uw aanbevelingen en aantijgingen, aan welke inhoud ik persoonlijk niet eens zou durven twijfelen.

https://denhelderactueel.nl/2018/04/tijdelijke-opnamestop-klinische-longpatienten-den-helder-verlengd/

Noord West, thuis best

Ik moest naar het ziekenhuis en besloot maar eens de fiets te nemen. Dat zou er trouwens wel vreemd uitzien, bedacht ik meteen, ‘een patiënt, die op de fiets aankomt’. Ik heb echter een enorme hekel aan betaald parkeren, dus de keuze was snel gemaakt.

Bij binnenkomst in het ziekenhuis werd ik aangesproken door een zuster. Ik draaide me om en ik zag, dat ze nog snel een klompje kauwgum met haar tong in een mondhoek drukte voordat ze zei´, “Wah moetu natu menehr?”. Ook goedemiddag, ik moet een foto laten maken, want er doet iets zeer, antwoordde ik. “Un gewoone fotoooh?” Ja, ik denk het wel, zei ik, terwijl ik de kauwgum langzaam in de richting van haar kin zag glijden.

Wat praat U moeilijk. “Jah, uhhh, dat klop”, zei ze, “Beetje last van mijn, uuhh”, kauwgum!, vulde ik aan. “Jah!, had U dat geziehien??” Ze stond op, keek me innemend aan en wees me daarna met een gestrekt vingertje uitgebreid de weg. Het was eigenlijk alsof we elkaar al jaren kenden, dacht ik terwijl ik naar de juiste afdeling liep.

Na korte tijd werd ik binnengeroepen, “Goedemiddag!, bovenkleding uit graag, ik kom U zo halen!”, déze zuster hijgde een beetje. “Piercings?” Wat zegt u, gaat het wel goed?, vroeg ik. “Nee, uhh, heeft u piercings!”, antwoordde ze, Oh, nee, niet op die hoogte, geloof ik tenminste toch en ik grijnsde haar toe. Is dat erg? “Nee, hoor!”, zei ze vrolijk en terwijl ze alweer weg jogde riep ze, “maar uhh, ik ga door hoor, want we lopen wel een half uur achter! En dat maken we nooit meer goed!” Het klonk alsof het einde van de wereld nabij was.

Na de foto ‘kreeg’ ik ook nog een echografie van een onverzorgde arts met vettig haar en een bijzonder bolle buik. Ja…, ja!, dáár doet het pijn, precies daar!, riep ik, terwijl hij geschrokken zijn vinger terugtrok. Tussen zijn benen door zag ik, dat het stervormige onderstel van zijn ‘stoel op wieltjes’ al in geen jaren meer was schoongemaakt. Ook liep er een ‘spoor’ over de Marmoleum-achtige vloer vanaf de deur recht naar zijn stoel. “Ja, dat is niet goed, u zult wel flink pijn hebben”, was zijn conclusie al snel, terwijl de ‘echodetector’ door de koude gel op mijn huid gleed. Gelukkig, dacht ik, hypochondrie wordt uitgesloten, terwijl ik het volgende moment hopeloos ‘vastliep’ in het ontrafelen van de echobeelden op het computerscherm. Ik kijk namelijk graag mee.

“Is er iets aan te doen?”, vroeg ik, terwijl ik mezelf erop betrapte me stoerder voor te doen dan ik me op dat moment voelde. Ik keek naar de arts, de assistente keek naar de klok. “Ik kan U wel wat adviezen verschaffen”, zei hij met zijn ogen nog steeds naar het scherm gericht. Ik bekeek hem nog eens goed. Een ‘goed’ advies van een vettige arts in een ver van steriele omgeving, tsja, dacht ik. Stuurt u de foto´s maar naar mijn huisarts, die weet er ook wel raad mee, zei ik en ik sprong van de brancard. Mijn benen doen het namelijk momenteel nog prima.

Toen ik beneden de lift uitliep zag ik. dat ‘Hubba Bubba’ haar kauwgum had verwisseld voor een lollie, die ‘stond’ haar goed, lekker nonchalant, een beetje sexy zelfs. Ik groette haar, Dag Hubba!. “Uhh, Hubba? … jah hoorrr, dag Meneheer!”, riep ze verbaasd terug. Vroeger had ik genoeg hormonen ‘voor zusters’ maar was ik onzeker, nu is het eerder andersom, dus te laat. De melancholie slaat bij mij altijd onherroepelijk toe, wanneer ik een ziekenhuis verlaat, je staat er dan toch weer helemaal alleen voor.

Over de schrijver:
Skriks is getogen in Den Helder en hij schrijft, ‘omdat het niet anders kan’, maar ook omdat hij wil ‘verbinden’. Skriks houdt van de geur van het suiker- en blaasjeswier, welke bij een stevige westenwind diep de Helderse stad in wordt geslingerd. Hij geniet van de zomerse schittering op een spiegelglad Marsdiep, maar ook van de subtiel geurende struikheide op de kalkarme duinen om hem heen. Desalniettemin, vlak achter die duinen ontgaan hem ook de beslommeringen van de ´twee beners´ niet, want hij weet, hij is één van hen.

Den Helder Actueel, 6 mei 2018 – 11:06

Reacties:

Judge X
6 mei 2018 at 12:39
Mooi omschreven ziekenhuisbezoek, ik zag u daar van verre aankomen en ben u vanaf de ingang op uw weg gevolgd, via gangen en de lift.
Toen u op de fiets weer weg reed zwaaide ik u nog na, met een brede grijns op mijn gezicht, maar uiteraard zag u dat niet meer …. 😉

Judge X
6 mei 2018 at 13:50
Ik stel trouwens vast – de tekst houd mij bezig – dat de clou van het verhaal feitelijk draait, om geconstateerde verpaupering van menselijk gedrag en hygiëne door slecht bestuur en daardoor teloorgang van motivatie op de werkvloer binnen ‘ons ziekenhuis’. 🙁

Reaperscrew
6 mei 2018 at 14:41
Misschien moet ‘Skriks’ even scan van zijn bovenkamer laten maken, Röntgen in Noordwest Ziekenhuisgroep is op de begane grond, Ziekenhuis is geen favoriet van mij,was er lang kind aan huis, gelukkig laatste 2 jaar niet meer, maar dit verhaal is grote onzin, Personeel mankeert niets aan & alles is prima schoon, als je dat toch een podium zoekt ‘Skriks’ probeer eens van de voormalige Kustwachttoren te springen, kan je alléén maar van opknappen ……

Jacques van Velzen
6 mei 2018 at 16:58
Wat leuk om te lezen tussen al het politiek geweld plus bijhorende commentaar. Mooie beeldtaal.
@ reaperscrew. Meestal als je een bezoek aan de
Röntgen brengt. Ga je daarna naar desbetreffende arts op meestal de 1 E verdieping. In dit geval een echografie welke ook op verdieping 1 zit. maar het verklaart het verhaal volledig.
Jutter
6 mei 2018 at 18:14
Je zou blij moeten zijn dat je nog op de fiets naar het ziekenhuis kan en er een ziekenhuis is in onze stad……

Jans
6 mei 2018 at 21:22
Reaperscrew,echo begane grond. Als je doorverwezen word door huisarts krijg je ook door je huisarts de uitslag .wat een zwetz verhaal.

RB
6 mei 2018 at 21:42
+wat een compleet lulverhaal, als we DH maar kunnen afzeiken, verhuis toch met z’n allen lekker naar Zwolle gezellig bij die andere azijnzeiker intrekken……

RB
6 mei 2018 at 21:56
ziekenhuis is slecht, burgemeester is slecht, TESO is slecht, raad is slecht, NS is slecht, N9 is slecht, centrum is slecht, marine is slecht, visserij is slecht, Willemsoord is slecht, Kampanje is slecht, stadspark is slecht, woningstichting is slecht, zo kan ik nog wel even doorgaan, alles is slecht hier volgens de zwartkijkende azijnfiguren hier, schaf aub een spoorboekje aan of volg het advies van Reaperscrew op

DramFull
6 mei 2018 at 22:38
Geen slecht column verhaaltje Hr.Skriks, ik heb het met plezier gelezen

c licht
6 mei 2018 at 22:18
Mooi beschreven dag uit het leven van de columnist..Hopelijk gaat het ondertussen weer wat beter

Jutter
7 mei 2018 at 20:39
Er is werkelijk helemaal niets goed… wat een enorm zure column, het azijn druipt er vanaf. Ik vat ook niet helemaal wat de schrijver nou wil zeggen. Daarnaast klopt er vrijwel niets van het verhaal dat hier staat, waardoor ik me afvraag wat er überhaupt van klopt.
Parkeren is al ruim 2 jaar gratis (niks betalen – jaren geleden wel), maar volgens mij is iedereen vrij om op de fiets te komen, is ook gezond en ook nog goed voor het mileu! De radiologie is op de begane grond, maar dat werd eerder ook al gezegd, dus het liftverhaal? Dat het ziekenhuis enigszins vervallen is klopt! Er wordt al zeker 10 jaar gewacht op een verbouwing dan wel nieuwbouw… dat is ook op deze website ook al meerdere malen aan bot geweest. Het is echter wel schoon in het ziekenhuis, is mijn ervaring. De schrijver heeft het over “niet steriel”. Ik kan mededelen dat het tijdens het maken van een echografie niet steriel hoeft te zijn, dus dat is een hele rare opmerking. En waarom wordt er zo negatief gedaan over de kennelijke zwaarlijvigheid van de arts? Wat voor nadeel heeft de schrijver daarvan, het gaat er toch om of de echografie goed gedaan wordt, of niet dan? Erg vervelend dat dat zo uitvergroot moet worden. Verder weten huisartsen maar weinig van foto’s en echografie (met alle respect, ze moeten al zoveel andere dingen weten) en die krijgen die foto’s ook helemaal niet te zien: de arts (radioloog – een medisch specialist) die de echografie doet maakt een verslag en daar moet de huisarts dan verder mee. Dan het kauwgomverhaal… Is dat echt gebeurd? Verpleegkundigen (‘zusters’ is van diep in de vorige eeuw) hebben wel wat beters te doen dan patiënten opwachten met kauwgom in de mond.
Ik hoop dat het met de gezondheid van de columnist goed of zelfs beter gaat!

Jutter.
P.S. De echo-gel wordt voor alle patiënten verwarmd, maar het kan zijn dat de doktersassistent speciaal voor deze columnist koude gel had gepakt vanwege de nogal zure blik? ;-).

reintje
11 mei 2018 at 13:34
Helemaal mee eens

skriks
7 mei 2018 at 21:30
@Judge, @Jaques van Velzen, @Jutter1, @Jans, @Dramfull, @rc licht, mag ik U hartelijk bedanken voor Uw reacties, U heeft mij een flink hart onder de riem gestoken. Ik zal proberen zo divers mogelijk voor U te blijven schrijven @ rc licht U heeft mijn bedoeling volledig begrepen.
Voor de overige reageerders: ik beloof U; ik zal mijn uiterste best blijven doen, wellicht kan ik U ooit nog eens bekoren.

HaKatje
9 mei 2018 at 16:50
Ha Skriks, column (beetje laat) met plezier gelezen! Nou, deze maakt wel iets los geloof ik. Nu is het heel lang geleden dat ik het ziekenhuis van binnen heb gezien dus ik zou het niet weten, maar ik hoop dat je een klein beetje hebt overdreven : )
Ik hoop dat de uitslag goed was?

skriks
11 mei 2018 at 22:06
Ja, @ HaKatje, inderdaad, dat is mooi gezegd, ´iets los´, en bijzonder ook om te zien dat de interpretatie van zo´n stuk plotseling alle kanten uit kan schieten …
Zo zie je maar hoe ingewikkeld ´communicatie´ tussen mensen verloopt, er is eigenlijk nauwelijks op te anticiperen en ik heb me dan ook maar voorgenomen om dat niet te doen, of tenminste te proberen dat na te laten;).
Gefeliciteerd hoor; succesvol ´zich nog een keertje omdraaiende´ kinderen opgevoed, uitzicht op een heringericht straatje en nauwelijks ziekenhuisbezoek, dat klinkt toch niet slecht!
Een complimentje zoals van U, doet me goed, dank daarvoor.

HaKatje
12 mei 2018 at 16:55
Skriks, ik kan beamen dat ik een goed leven heb. En dat gun ik iedereen!

https://denhelderactueel.nl/2018/05/noord-west-thuis-best/

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image