A.J. Maatheger Deswils – Inauguratietoespraak 2012: Kunst is macht

Eed: OVES INOBSEQUENTES draagt al sinds haar bestaan bij aan het vergroten van de macht van de autonome beeldend kunstenaar. Ik beloof plechtig dit ambt uit te zullen oefenen in navolging van Carel Fabritius, de grondlegger van onze tradities, en van Gerard ter Borch, de eerste Kunstbanheer.

Geachte aanwezigen, onze beweging is op trots gebouwd. Trots op ons vaderland, onze beeldende kunst en op alle waarlijk autonome beeldend kunstenaars die hun unieke machtspositie gebruiken om het volk te onderwijzen.

Wij zijn onmisbaar

Een natie zonder beeldende kunst is niets. Haar burgers kunnen pas weten hoe en waarom vrijheden verworven moeten worden, wanneer zij onderwijl zichzelf kritisch blijven aanschouwen. Die spiegel houden wij autonome, onafhankelijke beeldend kunstenaars hen voor.

Het maakt ons niet alleen onmisbaar voor de ontwikkeling van ons land, het maakt ons tot helden die niet onder doen voor een Michiel de Ruyter of een Piet Hein. Wij autonome beeldend kunstenaars zijn het kompas van de natie. Wij zijn van minstens zoveel belang voor Nederland als hen die voor ons streden op woeste baren verspreid over de zeven zeeën. Als hen die zich een weg baanden door de hete jungles van Azië en Zuid-Amerika.

Nooit was de tijd zo rijp

Zoals in ons manifest geschreven staat hebben wij niet alleen het recht, maar ook de plicht onze artistieke vrijheid ten volle te benutten. Dat geldt natuurlijk in de eerste plaats voor ons, de leden van OVES INOBSEQUENTES, zelf.

Daarom heb ik besloten het heimelijk bestaan van de beweging prijs te geven. Hierin weet ik mij gesterkt door het feit dat onze landgenoten tegenwoordig alles zeggen wat in hen op komt, zonder dat zij daarvoor verantwoording hoeven af te leggen. Dit maakt het voor ons, met onze onconventionele ideeën, eindelijk weer mogelijk op de voorgrond te treden.

Op het moment is men in Nederland zover dat alles geuit wordt, of het nu racistisch, haatzaaiend is of domweg stijl ontbeerd. Waar het volk eerder nog gehinderd werd door regels en wetten waarin stond dat een ander niet beledigd of gekwetst mag worden, voelt het zich nu in niets meer geremd. Dit geeft de beweging een vrijbrief in de openbaarheid te treden. Wij kunnen dankbaar gebruik maken van de radicale ontwikkelingen in politiek Den Haag, op social media en op straat. Nooit was de tijd zo rijp om als OVES INOBSEQUENTES opnieuw in de openbaarheid te treden.

Onze vaderlandse plicht

Als beweging helpen wij Nederland vooruit. Daarbij hebben wij tot taak zowel de evolutie als de involutie van ons vaderland op te tekenen, te tonen in al haar naaktheid en kwetsbaarheid. Dit is ons voorrecht als autonome beeldend kunstenaars, maar meer nog als trotse leden van de oudste kunstbeweging die ons vaderland kent. De boodschap van OVES INOBSEQUENTES zal klinken. Het zal ons niet populair maken, maar dat deert niet. Geliefd waren we nooit en dat hebben wij ook niet nodig.

Wij zullen de niet-autonomen tonen dat vrijheid van meningsuiting in Nederland geen absoluut recht is. Als zij denken alles te mogen zeggen, dan vergissen zij zich. Dit is, ook al worden de regels niet gehandhaafd, nog steeds bij wet verboden. De niet-autonomen zijn van elkaar afhankelijk en moeten begrijpen dat de vrijheid die de een inneemt de vrijheid van de ander onherroepelijk verdrukt.

Nee, absolute vrijheid van meningsuiting is voorbehouden aan hen die onafhankelijk zijn, die de vrijheid hebben naar eigen wetten te leven. Alleen autonome beeldend kunstenaars bezitten dit recht en in het bijzonder wij trotse leden van OVES INOBSEQUENTES.

http://ovesinobsequentes.nl/kunstbanheer-inauguratietoespraak-2012-2/

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image