Persbericht Gemeente Den Helder

Overleg Den Helder met Rob Scholte verloopt stroef

26-11-2014

Wethouder van Dongen heeft vandaag gesproken met Rob Scholte om een voorstel te doen hoe verder te gaan met het voormalige postkantoor.

Het gemeentebestuur van Den Helder wil graag dat het voormalige postkantoor in het centrum van de stad een culturele invulling krijgt die bijdraagt aan de levendigheid in de binnenstad. Het bestuur wil daar graag in investeren. Uiteraard wel op basis van een gedegen plan en wederzijds vertrouwen van alle betrokkenen.

Aan de heer Scholte is gevraagd met een businessplan te komen om het gebouw de komende jaren om te vormen tot een culturele broedplaats en expositieruimte met een mooie meerwaarde voor Den Helder. De plannen die Scholte met het gebouw heeft spreken de gemeente aan, maar de gemeente heeft de zorg dat Scholte niet in staat is ze zelfstandig te verwezenlijken, met name in financieel opzicht. Een financiële onderbouwing ontbreekt, hoewel daar wel nadrukkelijk naar is gevraagd.

Het gemeentebestuur begrijpt dat het maken van zo’n plan geen eenvoudige klus is. In het gesprek heeft de wethouder daarom aangeboden om samen met Scholte en anderen afspraken te maken over hoe zijn plan vervolmaakt kan worden.

Als je samen aan een plan gaat werken is het noodzakelijk dat de basis voor die samenwerking op orde is. Dat betekent dat er duidelijkheid moet zijn over verantwoordelijkheden, dat er geen oude kwesties meer liggen die opgelost moeten worden en dat er duidelijke afspraken gemaakt moeten worden. De gemeente kan het zich niet veroorloven op deze belangrijke plek in de stad te investeren in onzekerheden.

Daarom is aan de heer Scholte het volgende voorgesteld:
• De gemeente wenst het postkantoor in te zetten voor beoefening en tentoonstelling van kunst en Scholte krijgt hierin een prominente rol.
• De gemeente zoekt een deskundige die de verbinding kan vormen tussen kunst en vastgoed, bijvoorbeeld iemand die in een andere stad betrokken is geweest bij de realisatie van een succesvolle broedplaats of museum.
• Deze deskundige gaat met Scholte in gesprek om zijn ideeën in beeld te brengen. Vervolgens zet hij dit om in een ontwerp, investeringsplaatje en beheersvorm.
• De gemeente blijft eigenaar van het pand en pleegt zodoende ook de investeringen ten aanzien van het vastgoed.
• De bedoeling van de gemeente is om hier ongeveer een half jaar over te doen, zodat een en ander via de kadernota (juni) een plek kan krijgen in de begroting.
• Met Scholte wordt een nieuw tijdelijk contract gesloten, voor de periode die nodig is voor de planvorming (bijv. 6 maanden). Als Rob Scholte daarna in het nieuwe concept in het gebouw blijft volgt een nieuw langdurig contract, als hij besluit er niet in te stappen, dan eindigt het gebruik van het postkantoor. Een juridische strijd over de bestaande (onduidelijke) overeenkomsten wordt hiermee uit de weg gegaan.

Het overleg is stroef verlopen en afgesproken is dat de heer Scholte over een week een formele reactie op het voorstel zal geven.