Inval der Engelschen en Russen in Noord-Holland, generaal Herman gevangen genomen, Slag bij Bergen, 1799 (foto Regionaal Archief Alkmaar)

Inval der Engelschen en Russen in Noord-Holland, generaal Herman gevangen genomen, Slag bij Bergen, 1799 (foto Regionaal Archief Alkmaar)