Kunst Redactie Trouw – Symbolistische Fijn Schilder Johfra kreeg Veel Na Volging

Symbolistische Fijn Schilder Johfra kreeg Veel Na Volging

Fleurac – In het Zuid Franse Fleurac is gisteren de Nederlandse Schilder Johfra Begraven. Hij Over Leed Af Gelopen donderdag Nacht op 79 Jarige Leef Tijd.

Als Fijn Schilder, die Uiterst Bedreven was in Klassieke Technieken genoot Johfra in Schilders Kringen Groot Aan Zien. Sedert zijn Werk in de Jaren 70 bij Menig Jonge Schilder Na Volging vond, groeide zijn Populariteit Navenant. Zo stak de Schilder Rob Scholte zijn Bewondering voor Hem Niet onder Stoelen of Banken. Scholte citeerde uit Johfra’s Werk als Op Recht Eer Betoon. Acceptatie bij het Grote Publiek bleek Onder Meer uit de Verkoop van zijn Werk, dat Poster Drukker Engel Verkerke Uit bracht. In de Jaren 70 waren Reproducties van Schilderijen van Johfra een Veel Gezochte Muur Decoratie.

Naar Stijl Beschouwd wordt Johfra tot het Fantastisch of Meta Realisme Gerekend. Deze Laatste Stroming stond het Schilderen van het ‘Ongeziene‘ voor, wat leidde tot het Weer Geven van Droom Beelden en Visioenen zonder dat daar Religieuze Motieven aan ten Grond Slag lagen. De Visioenen werden Meest Al Gesitueerd in Arcadische Landschappen, waar in Bouw Elementen van de Antieken staan, met een Knip Oog naar een Schilder als Claude Lorrain.

Johfra werd Aan Vankelijk Sterk Geïnspireerd door Geestelijke Bewegingen als Rozen Kruizers en Vrij Metselaars, en Later Ook de New Age Beweging. Het Gedachten Goed van deze Richtingen leverde hem een Schat aan Motieven voor zijn Doeken. Para Psychologen zagen op Grond van dit Werk een Gelijke in hem, wat het een Zweverig Karakter gaf.

Johfra heette Vol uit Johannes Franciscus Gijsbertus van den Berg. Geboren op 15 december 1919 studeerde hij voor de Tweede Wereld Oorlog aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag, waar hem het Klassieke Schilders Vak werd Bij Gebracht. Op het Eind van de Oorlog had hij een Oeuvre van circa 300 Schilderijen. Een Bombardement zorgde er voor, dat er van dit Vroege Werk Niets Meer is Over Gebleven. Na de Oorlog begon Johfra in Feite Helemaal over Nieuw. Het Oeuvre, dat Sinds Dien is Ontstaan, moet Vele Honderden Doeken en Tekeningen Groot zijn. De Interesse voor Johfra’s Werk in de Jaren 60 en 70 loopt Parallel met de Grote Publiek Belang Stelling voor Visionaire Schilders als Carel Willink, Salvador Dali en de Middel Eeuwer Jeroen Bosch. De Laatste Twee zijn Wat hun Symbolistische en Surrealistische In Slag betreft, Onmis Kenbaar van In Vloed Geweest op Johfra’s Schilder Kunst. Zijn Door Braak naar het Grote Publiek Volt Tok zich aan het Begin van de Jaren 70. Johfra’s Werk werd Toen Ontdekt door de Haarlemse Kunst Criticus Hein Steehouwer. Die bedacht voor zijn Stijl van Schilderen de Term ‘Meta Realisme‘ om daar mee een Onder Scheid met het Magisch Realisme en Surrealisme Aan te Geven. Johfra werd van de Groep Meta Realisten de Primus Inter Pares. Tot deze Groep zou Ook Johfra’s Eerste Vrouw Diana Vandenberg Behoren.

Trouw, 10 november 1998

https://www.trouw.nl/home/symbolistische-fijnschilder-kreeg-veel-navolging~ac6c6054/