Delano Weltevreden – Argwaan coffeeshop blijft, ook na avond met burgemeester + NH – Half mei duidelijkheid over coffeeshop + Ronald Boutkan – Besluit over coffeeshop Zuidstraat opgeschort

Argwaan tegen coffeeshop blijft, ook na infoavond met burgemeester

Burgemeester Koen Schuiling heeft de angst van omwonenden, dat er tegen hun wil een coffeeshop aan de Zuidstraat komt, tijdens een informatie-avond woensdag niet kunnen wegnemen.

De bijeenkomst in het stadhuis was bedoeld om hen bij te praten over een aantal onderwerpen, die in een eerdere vergadering de revue waren gepasseerd. De burgemeester benadrukte herhaaldelijk, dat er nog geen besluit is genomen en dat er een zorgvuldige afweging wordt gemaakt.

Hij zei onder meer, dat met regiogemeenten was gebeld om te vragen naar hun ervaringen met coffeeshops. “Hun ervaring is dat er aanvankelijk verzet was tegen de komst van een coffeeshop, na verloop van tijd niet meer.”

Een omwonende kan niets met die informatie, vertelde zij. “Ik heb het gevoel, dat u niet probeert ons te begrijpen, maar dat u alleen maar probeert te weerleggen wat wij zeggen. U kunt wel zeggen, dat u gebeld heeft met andere gemeenten over overlast door coffeeshops, maar u laat geen cijfers zien van overlast in die buurten.”

Diverse omwonenden hebben er geen vertrouwen in, dat de politie zal ingrijpen na meldingen van overlast. “Wij klagen al jaren over drugsoverlast en het dealen van drugs in de buurt. Maar er wordt niet op gehandhaafd.”

Maar volgens de burgemeester wordt handhaving een integraal onderdeel van het pakket als uiteindelijk wordt besloten om de vergunning te verstrekken.

Sylvia Hamerslag, voorzitter van Wijkplatform Stad binnen de Linie, wond zich ook op. “Het college stoomt gewoon door. In het rapport over de leefbaarheid rond de Koningstraat staat duidelijk, dat de coffeeshops niet naar kwetsbare gebieden moeten worden verplaatst. Maar dat is precies wat hier staat te gebeuren. We mogen hier als in een kleuterklasje luisteren naar de burgemeester, terwijl wij er allemaal op tegen zijn, dat er aan de Zuidstraat een coffeeshop komt.”

Noordhollands Dagblad, 4 april 2018, 22:23

Reacties:

Ruud Van de Kerkhof · Geen
Wat een vreselijke doordrammer is die Burgemeester hij wil ten kosten van alles zijn zin door drijven .
En wanneer komen die partrijen die hier tegen zijn nou eens in de actie of zijn ze te laf ..
Waar blijft de reactie van BVDH en anderen partijen of loopt men weer als een slaafse hond achter de burgemeester aan .
In de verkiezingsbelofte stond dat luisteren naar de burgers voor veel partijen hoog in het vaandel stond en heel belandrijk was .
Nou hebben de burgers zich laten horen dus doe daar wat mee zou ik zeggen .
En fluit die burgemeester terug .
Toen een keer ballen en laat zien dat je als partij achter de burgers staat .

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
De Raad heeft de 5 criteria vastgesteld voor locaties van coffeeshops. De locatie voldoet er niet aan. Waarom respecteert de burgemeester deze uitspraak van de Raad niet? Verder houdt echte inspraak in dat je draagvlak voor plannen ruim vooraf peilt bij de burgers, en dat is hier geenszins het geval geweest. Burgers moeten voortdurend protesteren tegen stappen die al gezet zijn. Zo handelt de overheid overigens vaak. Maar zou er niet een streep hieronder worden gezet? En wat vinden de formerende en niet-formerende partijen? Het blijft oorverdovend stil. In het beleidsakkoord moet echte inspraak stuctureel een plaats krijgen. Want het is allang duidelijk: stop dit plan want de buurt is falikant tegen. En daar behoor je naar te luisteren. Ga vervolgens rustig praten over alternatieven, ook met burgers.

Fred Kwast
Let op , De Burgemeester heeft het beslissingrecht over coffeeshops. Hij en hij alleen beslist. Dat hebben wij ervaren, toen wij in een vergadering om sluiting vroegen met door ons uitgenodigde raadsleden daarbij aanwezig. In die vergadering werd ons en de aanwezige raadsleden duidelijk gemaakt , dat het een Butgemeesters beslissing was , en dat de raad daar buitenstond. De burgemeester , weet dondersgoed dat er overtlast is , maar probeert die met mooie woorden en niet te controleren gezegdes en toezeggingen bij u door de strot te duwen. Accepteer dat niet !!

Henk Klok
Dealen daar in de buurt dealen in de stegen van de Nieuwstraat, een DNO die probeert mensen af te laten kicken en dan ga je een trigger voor hen als een koffieshop op 100 m afstand neerzetten?
Nee natuurlijk is er geen verzet als de koffieshop er eenmaal is, want dan krijg je die niet meer weg.
Ben beneuwd naar de reactie van onze gekozen partijen

Fred Kwast
Waarom ! vraagt en kijkt Schuiling bij en naar de ervaring van coffeeshops in de buurgemeenten ? Waarom steekt hij zijn licht niet op in zijn eigen parochie ? Want hier wil hij de shops toch verplaatsen ? en niet naar de buurgemeente ? Overigens, heeft hij dat geprobeert, maar nul op zijn recest gekregen . de buurgemeente willen onze coffeeshops niet vanwege de overlast die een shop met zich mee brengt . Hij heeft informatie over onze drie coffeeshops op een kluitje genoeg. Al jaren wordt er geklaagt door de omwonende van deze shops in wijkplatvorms met de gemeente en politie . Er is meerdere keren door ons gevraagt die shops te sluiten, of te verplaatsen. Het is een puinhoop in onze centrumwijk. Het gevoel van onveiligheid bij de bezoekende mensen en de bewoners van het deel van het centrum waar de shops zitten is groot., en dat weet hij !! Kom eens kijken in de wijk waar een coffeeshop zit.Omdat het zo veilig is , zijn alle stegen en pleintjes rondom de shops afgesloten met hekken vanwege overlast gevende personen die daar rondhangen. De hele wijk hangt vol met camera’s om een veiligheids gevoel bij de mensen te geven. En dat allemaal in opdracht van de Gemeente . En dan gaat of is de Burgemeester naar de buur gemeente gegaan om informatie ? Hij weet het en heeft dat ook erkend. De gemeente heeft zelfs een groot huis aan huis onderzoek laten doen in en over het centrum En de uitslag is met de bewoners besproken in het wijkcentrum en bracht niet veel goeds. Zelfs Woningstichting, die wil dat de shops verdwijnen t.b.v hun woningbouwplannen weet van de overlast , en wil ze uit de Koningstraat.. Ik zou een gat in de lucht springen als de shops dicht gaan of verplaatst worden daar niet van . Maar wat wij meemaken , gun ik de mensen in andere stadsdelen niet. Wedden dat Schuiling alle gunstige punten die hij maar kan vinden over een coffeeshop zal gebruiken om een shop bij u in de buurt door uw strot te duwen. Dat handhaven, kregen wij ook steeds te horen , maar dat is een pertinente leugen ! . Daar heeft de politie geen eens de manschappen voor. Bovendien, zo kregen wij van de wijkagenten te horen, verplaats je het probleem naar de straten en pleinen verder in de buurt. Laat u niet verleiden in te stemmen met de komst van een coffeeshop , want zoals in iemand in het artikel al zegt , eenmaal geplaatst krijg je ze niet meer weg !!!!. Dat , heeft de Burgemeester al in een bijeenkomst zelf al eens gezegd , met de woorden een coffeeshop heeft ook rechten. M.A.W. Als een shop naar de rechter stapt , hebben wij ( gemeente ) een probleem. Laat u niet zoals met ons is gebeurd niert met lul verhaaltjes in een hoek drukken. Wij vertrouwden op de gezegdes en beloften gedaan van en door ge\meente en politie, en plukken daar nu nog de “”””vruchten “”””van. Let op uw zaak en vertrouw de gemeente met hun toe zeggingen niet op hun blauwe ogen. Deze blijken al heel snel niets waard en alleen om u er toe te bewgen toe te stemmen. Daarna doen ze niets meer voor u.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/…/argwaan-tegen-coffees…

Half mei duidelijkheid over coffeeshop

Den Helder – Bewoners van de Visbuurt lieten zich woensdagavond door de gemeente bijpraten over de mogelijke komst van een coffeeshop aan de Zuidstraat. De buurt is er faliekant tegen. Op dit moment loopt de behandeling van de vergunningaanvraag. Volgens burgemeester Schuiling kan het nog alle kanten op, volgens de bewoners is de strijd al gestreden.

De bewoners vrezen overlast door de coffeeshop. Hun buurt heeft al genoeg op het bordje gehad vinden zij: “Kijk wat er allemaal al zit. Er zit een dak en thuislozen centrum, de Brijderstichting zit er. Er zitten ook nog allemaal kroegjes. Heel gezellig allemaal, maar om er nu ook nog een coffeeshop neer te zetten, vind ik niet verantwoord”, vertelt een van de bewoners.

Ze lieten hun zorgen horen. Er is vrees voor verkeersoverlast op de drukke route van- en naar de Texel boot en zien een coffeeshop nou niet als ideale reclame voor alle toeristen, die langs komen. Ook het parkeren van auto’s en de stalling van fietsen is een probleem volgens de omwonenden, er is geen ruimte. “Ze komen niet met argumenten”, vertelt een bewoonster. “Ze zeggen, dat het wel mee zal vallen, maar hebben dat niet echt onderzocht.”

Dinsdag

Burgemeester Schuiling vertelde meerdere malen, dat de koers nog niet gelopen is. Rond de vergunning moet het college van B&W gezamenlijk een besluit nemen en daarbij alle argumenten afwegen, ook die van de buurtbewoners. Komende dinsdag zal er meer duidelijk worden over het tijdspad. Waarschijnlijk moet er half mei een besluit liggen van het college. Naast deze vergunning moet er ook nog een exploitatievergunning worden afgegeven. Die bevoegdheid ligt bij de burgemeester zelf.

Den Helder Actueel, 5 april 2018 – 07:42
Reacties:

Loes Vermeer-lagerveld
5 april 2018 at 08:53
Waarom bijpraten. ? Al met al een zwaktebod. Er zijn criteria vastgesteld waaraan de gemeente zich dient te houden en dus kan daar aan de Zuidstraat geen coffeeshop komen. De burgemeester had derhalve moeten mededelen: er is wel een aanvraag ingediend maar deze zal niet door de gemeente worden gehonoreerd omdat wij ons dienen te houden aan de gestelde criteria.
Dan ben je burgervader, nu niet….Waarom niet op Willemsoord? Spelen er weer stille krachten die dit tegenhouden ? Wel de horeca uit de Koningstraat maar niet de coffeeshop uit de Koningstraat? Over criteria gesproken!!!!

RB
5 april 2018 at 09:42
verplaatsen naar Willemsoord kon toch niet vanwege het criterium van x aantal meters vanaf de natte horeca?
(waar trouwens ook niet aan voldaan kan worden aan de Zuidstraat met Woud, Razende Bol, en Kaper als buren….)

Guido
5 april 2018 at 12:38
Ook in de Koningsstraat kan men daar niet aan voldoen. Of is dat criterium later ingevoerd?

RB
5 april 2018 at 17:56
wat ik begrijp is dat ook de reden waarom ze weg moeten uit die koningstraat

fFred
5 april 2018 at 11:21
Het publiek van hun wonderkindje de beste schouwburg van ….. mag niet geconfronteerd worden met drugs rokende hang jongeren. De mensen die op de Zuidstraat wonen en omgeving volgens de Burgemeester wel ! Snap dat dan ! Hè !! Vervelend dat mensen dat nu niet begrijpen.

Henk van Kuijk
5 april 2018 at 11:57
Half mei duidelijkheid? Nee, die duidelijkheid is er al lang, voor de verkiezingen en erna. De buurt wil het zeker niet, en wel om dezelfde redenen als vastgelegd in een uitspraak van de gemeenteraad, de vijf criteria. Alleen al de aanwezigheid van een tehuis voor onbehuisden zou de doorslag moeten geven. En dus open je geen vergunningsprocedure. Waarom respecteert de burgemeester de uitspraak van de Raad niet? Echte inspraak begint voorafgaand aan planvorming, met het peilen van draagvlak. Hier moeten burgers voortdurend protesteren tegen stappen die al genomen zijn. Wat de overheid overigens vaak doet. Het is hoog tijd dat de nieuwe Raad en het nieuwe college hier een streep zetten, en normale inspraak vooraf in hun beleidsvoornemens zetten. Daar kun je ook op formeren, welke partij wil die stap zetten? Want opeens is het over dit onderwerp oorverdovend stil van de kant van twaalf partijen…..

skriks
5 april 2018 at 12:01
Eigenlijk leeft Den Helder nog een beetje in de steentijd voor wat betreft ´het omgaan´ met soft drugs, dat viel me een jaar geleden al eens op toen ik een reactie over de coffeeshops in de Koningstraat schreef.
Ook doet het allemaal wat benepen aan; er is de gemeente die steeds maar moet manoeuvreren tussen de onwetendheid (´niet en nooit´ gebruikers) en de enkele duizenden mensen in Den Helder die wel ´roken´ en die gewoon hun waar in een goede ´winkel´ en zonder teveel poespas willen kopen.
In de Westerse wereld zijn we nog maar een ´kleintje´ waar we ooit voortrekker waren op het terrein van de softdrugs, zowel wat betreft het vrije gebruik ervan als met betrekking tot de regelgeving eromheen.
In de VS, Canada en Australië ligt het gebruik van softdrugs tweemaal zo hoog dan in Nederland en de regelgeving in bijvoorbeeld de VS loopt nu ´in lijn´ met het daar toegenomen gebruik.
En dat is natuurlijk zoals het eigenlijk hoort te gaan, nieuwe trends behoren te worden begeleid door nieuwe wetgeving voortkomend uit voortschrijdend inzicht, vooral in een moderne samenleving.
Dan een opmerking over de argumenten van de omwonenden uit het artikel.
Die lijken er toch echt aan de haren bijgetrokken.
Het moet gezegd worden, de komst is wellicht een ´gelopen zaak´ en wel om de volgende redenen:
het ouderwetse ´vrezen´ van overlast bijvoorbeeld, feit is dat van alcohol (rondom in dat gebied aanwezig) net zoveel, zo niet méér overlast valt te verwachten.
Wie éénmaal ´gerookt´ heeft en het vergelijkt met ´teveel bier´ begrijpt dat meteen.
De te vrezen verkeersoverlast is wanneer deze werkelijk zou gaan plaatsvinden echt heel eenvoudig op te lossen. In de Randstad zet men een stevige vent voor de deur die foutparkeerders aanspreekt, ´luister je niet dan krijg je geen rookwaar´, dit staat daar dan ook met grote letters en duidelijk leesbaar boven de ingang vermeld. De ´verkeersregelaar´ wordt door het verkooppunt betaald.
Het parkeren van fietsen, tsja, wanneer we dáár nu in Nederland … geen oplossing voor zouden hebben.
Er zou niets ´onderzocht´ zijn … , geloof me, ons bestuur heeft echt voldoende ervaring met de parkeerproblematiek rond verkooppunten van softdrugs en andere veel verkeer aantrekkende winkels dus dat argument lijkt vooralsnog toch wel wat op onwil en riekt eigenlijk slechts naar ´vertragingsretoriek´
Dan de ´slechte reclame´ voor doorgaand toerisme naar Texel. Tjonge, jonge, wanneer wordt nu eens duidelijk dat softdrugsgebruik gewoon bestaat, overal in Nederland, ´wordt nu eindelijk eens wakker!´, iets anders kan ik daar echt niet van vinden. Op weg naar elke attractie in Nederland rijd je tegenwoordig langs zulke ´shops´ en die situatie is al decennia lang zo. Daarnaast voelt het ook wel wat ´vreemd en onwennig aan´ dat Helderse burgers zich plots zo betrokken voelen bij ´het uitzicht´ van de toerist op weg naar Texel´ ook daar hangt een zweem van onbehouwen ´afkeer en weerzin´.
Komen we bij het ´concentratie´punt:
Dáár hebben de omwonenden wél een ijzersterk handvat mee.
Het is soms voor de hand liggend maar het is uitermate onverstandig om alcohol, softdrugs, de Brijderstichting én de dak en thuislozenopvang allemaal op loopafstand van elkaar te zetten.
Die ´bestuursfouten´ worden duidelijk steeds minder gemaakt in heel Nederland.
Allen hebben hun eigen dynamiek maar ´bij elkaar gezet´ kunnen ze leiden tot excessen, het 1012 project is een duidelijk voorbeeld van het moeten oplossen van problemen die nu juist door ´concentratie´ zijn ontstaan.
Er wordt vaak gedacht dat je zoveel mogelijk argumenten moet aanbrengen om ´een zaak´ tegen een bestuurlijke maatregel in je voordeel te laten uitvallen.
Het tegengestelde is waar.
Goede argumenten wegen vaak veel zwaarder dan slechte en de slechte argumenten kunnen daarnaast zelfs vrij makkelijk tegen je gebruikt worden; bijvoorbeeld om ´botte onwil´ aan te tonen of zelfs als welkome ´afleidingsmogelijkheid´ van en voor het uiteindelijk beoogde doel; het ter plaatse vestigen van een ´soft drugs verkooppunt´.
De gemeente hoeft daarvoor dan namelijk alleen nog wat slechte argumenten te weerleggen om ´de balans´ in haar voordeel te laten uitslaan, minder is dus vaak meer.
De bewonersvereniging maakt op mij de indruk niet best georganiseerd of dan tenminste geïnformeerd te zijn over het verloop van dit soort processen en geloof me; ons ´bestuur´ weet daar uitstekend mee om te gaan dat leert ons de geschiedenis.
Alleen ´gemotiveerd zijn´ is niet genoeg.

Judge X
5 april 2018 at 12:06
Topprioriteit van de gemeente Den Helder: bouw, renovatie, en energie-neutraal projecten van huur- en koopwoningen in het duurdere segment door Woning Stichting en het realiseren van megalomane dure en verliesgevende projecten zonder visie, gerealiseerd door WS in samenwerking met Zeestad CV/BV en de plaatselijke/regionale aannemers.

Kobus
5 april 2018 at 12:41
Skriks. Je hebt het over….. “ons bestuur heeft.”…….. Welk bestuur bedoel je? Toch niet dat van DH?

Judge X
5 april 2018 at 12:56
Is verplaatsing van Coffeeshops soms het nieuwe middel, om op een goedkope manier onroerend goed in handen te krijgen vraag ik mij af.
Terug blikkend in de geschiedenis, lukte het de gemeente in “samenspanning” met belanghebbende partijen, om grote oppervlakten aan onroerend goed goedkoop in handen te krijgen door, links en rechts oude pandjes op te kopen.
Deze pandjes werden gesloopt en daarna bleef de zaak enige tijd braak te liggen, waarna de verpaupering al snel toe sloeg en de overige onroerend goed bezitters eieren voor hun geld kozen en voor weinig afstand deden van hun bezit – of het werd gewoon onteigend tegen afgewaardeerde prijzen.
Het was dè ‘geniale’ methode om bijvoorbeeld Plan Sluisdijk te realiseren, met misbruik van/door weer en wind.
Zijn dus de Coffeeshops tegenwoordige de nieuwe weer en wind vraag ik mij af …..

skriks
5 april 2018 at 22:08
Ja, Judge, daar roert U wel een gevoelig en bijzonder ingewikkeld punt aan.
Waar te beginnen om daar een vinger achter te krijgen?
En vooral zou je, en dan praat ik voor mezelf, eerst goed moeten bepalen welk doel je nu eigenlijk voor ogen hebt wanneer je daar aan zou beginnen.
Dat doel zou dan welhaast (voor mij) geen vanzelfsprekend ideologisch doel moeten zijn maar een gerichte speldenprik of het spreekwoordelijke ´steentje in de schoen´.
Deze machtsblokken waar U naar mijn eigen vrije interpretatie op doelt ontstaan al bij een samenzijn van meer dan twee belanghebbenden en zijn direct onderhevig aan de primaire driften van de mens, de moraal bijvoorbeeld wordt spontaan ´lenig en soepel´ en met de afwegingen die er dán uit voortspruiten kun je bijna altijd alle kanten uit …
Wanneer die driften ´gevoed´ worden met ´slimme tactieken´ ontstaan vanuit het niets saamhorigheid en vervolgens zijn daar ineens de ´belangengemeenschappen´.
https://www.hetgrotelobbyen.com/sing…/lokale-lobby-basistips
Bijkomende complicerende factor is dat dit een zeer dynamisch proces is alsook zelfschonend en er is voortdurend verse aanwas waardoor er nauwelijks op te anticiperen is vanuit de bestaande rechtsorde.
De democratische orde schiet eigenlijk voortdurend tekort in dit soort gevallen, ´de ziekte´ ontstaat namelijk ´´van binnenuit waardoor alleen de excessen vaak aan de oppervlakte komen, ik denk dan bijvoorbeeld aan de bouwfraude.
Het zelfschonende effect lijkt in dat geval zelfs zijn weg naar de publieke opinie (dus de ´bovenwereld´) te hebben gevonden en dan denk ik aan hoe het publiek zélf soms ´afrekent´ met klokkenluiders.
Spindoctors zijn er dus niet voor niets.
Transparantie en ´het creëren van een gewenst beeld´ bijten elkaar nu eenmaal altijd
Rotary´s, ´officieren-clubs´, bedrijfsfeestjes, de financiële sector, hoge ambtenaren, fractievoorzitters. wethouders, werkgevers, de lijst is oneindig en allemaal spelen ze het spel der belangen.
Persoonlijk geloof ik niet zo in een piepklein groepje dat enorm bepalend is voor het aangezicht van de stad Den Helder maar ik ben me ervan bewust dat er legio mensen zijn die dat absoluut oneens zijn met me.
Ik denk ook dat je in zijn algemeenheid moet oppassen dat allerlei theorieën geen eigen leven gaan leiden, echter, je gevoeligheid voor schending van de rechtsorde moet daar niet en nooit onder lijden.
Je afsluiten voor verwerpelijke machtspolitiek maakt je ´comfortably numb´.
Alleen al Uw vermelding van een vermoeden maakt me dus opmerkzaam en wellicht strijdbaar, met de pen dan …

Judge X
6 april 2018 at 12:06
Pas maar op heer Skriks, de pen wordt vaak beschouwd als een gevaarlijk wapen, wanneer in handen van een boodschapper met slecht nieuws ….. 😉

https://denhelderactueel.nl/…/half-mei-duidelijkheid-over-…/

Besluit over coffeeshop Zuidstraat opgeschort

Den Helder – Het besluit over wel of geen toestemming voor een coffeeshop aan de Zuidstraat, in het pand van Karsten, laat nog even op zich wachten. Dat meldt de gemeente. “Aanvrager en gemeente zijn overeengekomen het besluit nog even op te schorten om de besluitvorming zo zorgvuldig mogelijk te kunnen doen.”

In een brief aan omwonenden was gemeld, dat deze maand het besluit zou vallen, in de Zondagskrant stond namens de gemeente, dat de uiterste beslisdatum 13 mei was. Omwonenden voelden zich al in de wiek geschoten, omdat het idee nu juist was, dat niet overhaast te werk zou worden gegaan. Uit meerdere bijeenkomsten is gebleken, dat de omwonenden liever geen coffeeshop zien. Veel fracties in de vorige gemeenteraad stelden, dat een coffeeshop op die locatie onbespreekbaar is.

Of die er ondanks alles toch komt is dus voorlopig nog onduidelijk. “Zodra meer bekend is over het verloop van het proces, laten we dat direct weten”, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Den Helder Actueel, 14 mei 2018 – 16:38

Reacties:

Henk van Kuijk
14 mei 2018 at 17:00
De besluiten “Rob Scholte Museum”, “wel of niet verlengen Zeestad”, “coffeeshoplocatie”, “verhuizing ambtenaren” en “7 miljoen Port of Den Helder” zijn voorbehouden aan de nieuwe raad. Elk demissionair college dat meer dan eenvoudige zaken afhandelt, gaat ernstig in de fout, en handelt ondemocratisch. Het wordt hoog tijd dat er fatsoenlijke politiek komt in de stad, gebaseerd op de juiste informatie en met draagvlak onder de bevolking.

Ad
14 mei 2018 at 17:29
hou nog toch eens op met je gedram over die scholte.
begint nu toch echt zielig te worden.
DHA… kunnen jullie geen “scholte-filter” aanbrengen. werkelijk ieder bericht is vervuild met dat gedreutel over die scholte

Rasjutter
14 mei 2018 at 17:29
Klopt helemaal, alleen bij Scholte was er al en besluit en dat werdt slechts uitgevoerd 😉

Henk van Kuijk
14 mei 2018 at 17:41
Nee, was ook helemaal fout: 1. Er hoefde niet ontruimd te worden 2. Er lag een verzoek van de nieuwe raad voor overleg, burgemeester stiekem c.s. negeerden dat 3. De burgemeester loog dat er haast was met oplevering. 4. Ontruiming is een ingrijpende zaak, plus alle kunst pakken.

sukkels
14 mei 2018 at 17:57
zet eens een andere plaat op meneer van kuijk die lp van scholte komt me keel uit

Frk.
14 mei 2018 at 18:04
Niet te verkroppen hè Sukkels als de vinger op de zere plek gelegd wordt. Vooral omdat het gezever van jou geen zoden aan de dijk zet.

’t Kraaiennest
14 mei 2018 at 20:46
Er brand dag en nacht licht in dat postkantoor. Die rekening zal ook wel naar Scholte gaan.

Frk.
14 mei 2018 at 18:39
Kijk uit met deze manouvre van de gemeente. De coffeeshop , kan daar nog helemaal niet komen, daar de bouw nieuwe zaak van van Karsten vertraging heeft opgelopen. Die kan daar nog niet weg !!

sukkels
14 mei 2018 at 21:42
dat is gezever frk heeft niks met de vertraging te maken en als hij er toch komt gewoon een brandbom erin wie niet luisteren wil kan hardere actie verwachten

Jans
14 mei 2018 at 19:24
De gehele visbuurt is tegen coffeeshop las ik laatst maar ze komen wel (niet allemaal) als klant in de koningstraat.

Ed
14 mei 2018 at 20:55
Henk, RS en KS er iedere keer bij betrekken, zorgt voor ruis o.a. op deze specifieke kwestie. Wat ik mis in deze discussie is dat we klaarblijkelijk de drugsvoorziening toestaan. Niet verbieden en handhaven; vanuit het verleden is namelijk gebleken dat we dat niet kunnen/willen. Dus maak het maar legaal…. Verdienen we er in ieder geval nog een paar centen aan. Bah. Bah. Bah. Wegwezen met al die drugspanden. Ik kom nauwelijks adolescenten tegen die voor….. laten we zeggen.. 15.00 uur alcohol nuttigen. Bovendien zijn ze de volgende morgen makkelijk te herkennen… Maar weten jullie hoeveel adolescenten ik tegenkom die voor 11.00 uur al compleet stoned zijn? 13 en 14 jaar…. Bah. Rot op met die “soft” drugs. En hoe een 14 jarige aan het geld komt om 2 à 3 keer per week te blowen….. Ik wil het niet eens weten……… Je zal maar vlak naast/in de buurt van zo’n drugspand wonen. Brr

Rasjutter
15 mei 2018 at 00:19
Ed, helemaal gelijk dat gedoog beleid maar eens afschaffen, we pakken drugspanden heel hard aan en doe niet mee met een landelijke proef, dus dan maar helemaal niet. Den Helder coffeeshop vrij 😉

https://denhelderactueel.nl/2018/05/besluit-over-coffeeshop-zuidstraat-opgeschort/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=coffeeshop