CA de Groot uit Alkmaar sloopt laagbouw, waar het Rob Scholte Museum gevestigd is en dat onvervreembaar deel uitmaakt van het ontwerp van Jo Kruger (1914 – 1983) (foto George Stoekenbroek)

CA de Groot uit Alkmaar sloopt laagbouw, waar het Rob Scholte Museum gevestigd is en dat onvervreembaar deel uitmaakt van het ontwerp van Jo Kruger (1914 – 1983) (foto George Stoekenbroek)