VANDAAG 8 AUGUSTUS 2022 IS HET PRECIES 2.846 DAGEN NA DE OVEREENKOMST MET B&W DEN HELDER OVER DE UITBREIDING VAN HET ROB SCHOLTE MUSEUM

Op 9 december 2014 sprak Wethouder Pieter Kos namens het College van Burgemeester & Wethouders van Den Helder af, dat het Rob Scholte Museum mocht uitbreiden. Maar liefst 2.000 m2. nieuwe ruimte werd aan het Rob Scholte Museum toegewezen, namelijk de hele begane grond, evenals de kelder, van het pand Middenweg 172 – 174. Een persbericht met deze strekking werd gezamenlijk door Wethouder Kos en Rob Scholte opgesteld en via de officiĆ«le en sociale Media verspreid. Alle grote kranten, weekbladen en Kunst tijdschriften publiceerden het heugelijke nieuws. Het regende felicitaties bij zowel het Rob Scholte Museum als bij gemeente Den Helder. In de Raadscommissie vergadering voor Stadsontwikkeling en Beheer, die op 2 februari 2015 gehouden werd, sprak Wethouder Kos nog lovende woorden over de voortgang van de werkzaamheden in het Rob Scholte Museum ten behoeve van de nieuwe tentoonstellingsruimten. Het schoot al aardig op, meende Wethouder Kos toen. Echter dan volgt de teleurstelling. De gemeenteraad van Den Helder behandelt op 3 maart 2015 een motie van wantrouwen tegen deze zelfde Wethouder Kos, omdat hij bewust verzuimd heeft de gemeenteraad in te lichten over de met het Rob Scholte Museum gemaakte afspraken over onder andere de uitbreiding. Wethouder Kos heeft zijn … Meer lezen over VANDAAG 8 AUGUSTUS 2022 IS HET PRECIES 2.846 DAGEN NA DE OVEREENKOMST MET B&W DEN HELDER OVER DE UITBREIDING VAN HET ROB SCHOLTE MUSEUM