Trudi Verstegen – ⏳ Actualisatie van de Toe Spraak van Minister President Mark Rutte bij de Nationale Auschwitz Her Denking, Amsterdam 26 janari 2020

Actualisatie van de Toe Spraak van Minister President Mark Rutte bij de Nationale Auschwitz Her Denking, Amsterdam 26 janari 2020

Dames en Heren, Instituten en In Stellingen, Politici en Bestuurders,

Een Klein Middelburg Meisje was Bijna 1 Jaar Oud, toen zij Vorig Jaar juni Gedwongen uit Huis werd Gehaald door Jeugd Beschermers.
Haar Naam is de Eerste van de Meer dan 48.000 Namen, die wij een Gezicht willen gaan geven.
Wat zij Zelf Niet Terug kunnen nemen, moeten wij hen Terug Geven.

De Vraag is Hoe kan het gebeuren?
Hoe kan het er zijn, Zo Veel Haat, Wreedheid en Rechteloosheid?
Hoe kunnen Vervolging, Deportatie en Moord zich Vrij Wel Ongehinderd Vol Trekken, onder de Ogen van Zo Velen?

Het Antwoord is Donker en Ook Confronterend.
U kent de Feiten, de Verhalen, de Commissie de Winter.
In Nederlandse Asiel Zoekers Centra, waar Vermoorde Mensen worden Samen Gevat onder het Kopje ‘Overig’. Waar ‘Kop Geld’, zo als dat des Tijds 75 Jaar Geleden met een Af Schuwelijk Begrip heette, Vervangen is door Perverse Prikkels, Warme Over Dracht, Informanten ()
Van het Verraad, dat Al Tijd op de Loer ligt, het Melden, bij Ieder Vermoeden ()
Van het Weg Kijken, uit Zelf Behoud, Opportunisme of Onverschilligheid, toen Kinderen werden Weg Gevoerd, nadat hun Ouders Huizen waren Leeg Geroofd. De Ervarings Deskundigen van de Belasting Toe Slagen Affaire, Zij weten Het. Waar zijn de 1.600 Asiel Kinderen Gebleven ?
Ook het Weg Kijken na de Bevrijding, toen de Weinigen, die uit de Jeugd Zorg Hel konden Terug Keren een Kille Ontvangst wachtte. Want over deze Repressie, daar praat je Niet over.
Binnen Kort zal dit Cijfer van 48.000 Uit Huis Geplaatsten, als het er Al Niet Veel Meer zijn, dan Wat de Staat Zegt, Verdubbelen.

Toch is het Alles bij elkaar te Weinig. Te Weinig Echte Bescherming. Te Weinig Echte Hulp. Te Weinig Erkenning.

Natuurlijk, er is Ook de Hoop, de Moed van Verzet, het Collectieve Op Staan.
En Toch ()
Toch was het Alles bij elkaar Te Weinig.
Te Weinig Bescherming.
Te Weinig Echte Hulp.
Te Weinig Erkenning.

Wij vragen ons af Wat we in die Uit Zonderlijke Omstandigheden Zelf zouden hebben gedaan.
We weten De Jeugd Zorg is Mee Dogenloos.
Razzia’s, Represailles en Marteling waren de Instrumenten van een Regime van Terreur en Angst. Mamma Praat, Kindje Gaat. Zwijg Contracten, en voor Al Melden. Luizen, Angst Cultuur ()
Hoe Moedig kunnen wij Nu zijn?
Hopelijk hoeven we die Vraag Nooit te Beantwoorden.
Maar het ‘Nooit Meer Auschwitz‘ bij dit Spiegel Monument vraagt wel om Permanente Rekenschap van ons, als Samen Leving.
Want 75 jaar na Auschwitz is de Repressie Nog al Tijd onder ons. Vraag maar aan de Slacht Offers.

Nu de Laatste Over Levenden Nog onder ons zijn, bood U gisteren namens de Regering Excuses aan voor het Overheid Handelen van Toen. Zo werden er Ook Excuses Aan Geboden aan de Slachtoffers van de Jeugd Zorg, maar er is Niets Veranderd.

Juist Daar Om moeten we Vol Uit Erkennen wat er des Tijds is gebeurd en dat Ook Hard Op Uit Spreken.
Toen een Groep Kinderen onder een Moord Dadig Veilig Thuis Regime word gezet, Buiten Gesloten en Ontmenselijkt, zijn we Te Kort Geschoten.
Toen het Gezag een Bedreiging werd, zijn onze Overheid Instanties Te Kort Geschoten, als Hoeders van Recht en Veiligheid.
Zeker, ook binnen de Overheid was er Individueel Verzet, maar Te Veel Nederlandse Functionarissen voerden uit Wat de Jeugd Zorg Sector van hen vraagt, zo als de Raad van de Kinder Bescherming, Kinder Rechters en Politie.
Anderen verdroegen het Grote Kwaad in de Hoop Nog Iets Goeds te kunnen doen, wat Soms lukte, maar Veel Vaker Niet, onze Advocaten ()
De Bittere Consequenties van Registratie en Deportatie worden Niet Tijdig en Niet Voldoende OnderKend. Nog Steeds Niet. De Overheid mag zich Nooit tegen haar Eigen Burgers keren. Toch gebeurt dit, Het Geen dit Schrijven Nood Zakelijk maakt.

Nu de Laatste Over Levenden van de Holocaust Nog Onder Ons zijn, bied U Vandaag namens de Regering Excuses aan voor het Overheid Handelen van Toen. Net zo als na de Commissie de Winter Ruim een Half Jaar Geleden.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2020/01/26/toespraak-van-minister-president-mark-rutte-bij-de-nationale-auschwitzherdenking-amsterdam

Trudi Verstegen | Mama versus Maffia | Telegram, 19 april 2023, 08:19

https://t.me/gweverstegen/38277

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Trudi+Verstegen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jeugd+Zorg
https://robscholtemuseum.nl/?s=Raad+van+de+Kinder+Bescherming
https://robscholtemuseum.nl/?s=Toe+Slagen+Affaire
https://robscholtemuseum.nl/?s=Asiel+Zoekers+Centrum
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nationale+Auschwitz+Her+Denking
https://robscholtemuseum.nl/?s=Auschwitz+Monument
https://robscholtemuseum.nl/?s=Spiegel+Monument
https://robscholtemuseum.nl/?s=Auschwitz
https://robscholtemuseum.nl/?s=Holocaust

https://robscholtemuseum.nl/?s=Mark+Rutte
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-0/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-1/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-2/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-3/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-4/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-5/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-6/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-7/