Entree Vondelpark (foto ASC Olympia)

Entree Vondelpark (foto ASC Olympia)