Russisch Orthodox kruis op de hoek van de Russenweg en de Notweg te Bergen ter nagedachtenis aan de vele gesneuvelde Russen (foto Historische Vereniging Bergen)

Russisch Orthodox kruis op de hoek van de Russenweg en de Notweg te Bergen ter nagedachtenis aan de vele gesneuvelde Russen (foto Historische Vereniging Bergen)