Ronald Boutkan – Vrijheid van meningsuiting

Was dat even schrikken maandagavond. De gehele coalitie vond het niet nodig een motie te steunen die de raad opriep haar steun uit te spreken voor de vrijheid van meningsuiting. Want Den Haag regelt het allemaal wel, menen CDA, D66, VVD, PvdA en Stadspartij.

Natuurlijk ligt Rutte er niet wakker van als de raad van Den Helder zich uitspreekt. Den Helder schrijft desondanks wel vaker een briefje aan Den Haag. Zo schreef burgemeester Schuiling vorige week nog een brief aan de staatssecretaris over een paar demonstrerende vluchtelingen? Was toch ook puur voor de bühne? Of zijn die arme mensen inmiddels op hun wenken bediend?

De vrijheid van meningsuiting is het grootste goed dat we in een beschaafd en democratisch land hebben. Wat er verder ook niet goed gaat, hoeveel meningen ook worden genegeerd, we hebben in elk geval het recht een mening te hebben en die te ventileren. En daarmee zijn we al heel wat beter af dan miljoenen (miljarden?) burgers elders ter wereld. Maar betekent dat dan dat we hier in Nederland ons verder niet druk mogen maken over dat grondrecht? Tuurlijk mag dat wel, dat moet zelfs, zeker nu deze onder druk staat. En niet alleen in Verweggistan.

De raad van Den Helder doet wel vaker dingen voor de bühne. Maar is het steunen van de vrijheid van meningsuiting dat ook? Ik vind van niet. En als dat dan kan op een zo simpele wijze als je hand opsteken op het moment dat een collega raadslid erom vraagt, dan zeg je geen nee. Niet met het kulargument dat Rutte al genoeg doet, niet met het kulargument dat je als partij met een direct lijntje naar Den Haag betere manieren hebt om het recht te beschermen.

Als een collega raadslid je vraagt je hand op te steken ter steun van een zo belangrijke vrijheid, dan doe je dat gewoon. Doe je dat niet, dan ben je in mijn ogen ongelooflijk laf en de titel raadslid niet waard. Een schande voor stad, volk, vaderland en democratie. Juist deze mensen staan op 4 en 5 mei weer vooraan…iets te prevelen over hoe belangrijk vrijheid is. Ach, is vast ook allemaal voor de bühne.

Den Helder Actueel, 26 april 2016 – 07:18

Reacties:

Saskia
26 april 2016 at 07:41
column recht uit het hart – nu vrijheid van meningsuiting zo onder druk staat zou iedereen zich daarover nog eens nadrukkelijk uit moeten spreken – als we alleen dat recht gebruiken wanneer we denken dat het zin heeft is dat dodelijker voor de vrijheid van meningsuiting dan welk regime ook – zeker wanneer ‘wie iets aandraagt’ daarbij zwaarder telt dan wat wordt aangedragen – jammer dat onder het kopje ‘Den Haag’ regelt het wel de lokale politiek zichzelf in deze de mond snoert.

Judge X
26 april 2016 at 10:55
Ik denk dat het inderdaad allemaal voor de bühne is.
En ik denk dat we onze stad- en landsocialisten vooral niet het opportunistische voortouw moeten laten nemen.
Lees dit maar eens: http://www.carelbrendel.nl/2010/02/05/de-hetzers-tegen-pim-fortuyn-zijn-de-vervolgers-van-geert-wilders/

HZdwg
26 april 2016 at 12:15
Ik herinner me het geval Nekschot, iemand had een cartoon getekend dat binnen de vrijheid van meningsuiting viel. De man, lees ik, werd door twaalf agenten van zijn bed gelicht en als een gevaarlijke misdadiger afgevoerd. Gewoon in Nederland.
Zo zijn er soms ook mensen die ergens met stuk karton gaan staan waarop ze aangeven geen oranjeklanten te zijn. Moet kunnen volgens de wet, maar worden wel “per vergissing” door de politie afgevoerd.
Las pas van iemand die iets getwitterd had over misdraging van allochtonen. Had daarmee geen strafbaar feit had gepleegd, maar kreeg wel bedreigend bezoek van twee agenten die hem kwamen “waarschuwen”.
Zo zijn er nog wel eens meer gevalletjes in Nederland waar de ware voorvechter van vrijheid van meningsuiting niet overheen mag lezen. Over de manier waarop een zekere Geurt in de gemeenteraad het vrije woord werd ontnomen zullen het maar niet hebben.
Nee, laat die gemeenteraad haar hand maar niet in het wespennest van de vrije meningsuiting steken.

chen zhao
26 april 2016 at 12:20
Een hartverwarmend en moedig betoog van Ronald Boutkan.
Terecht stelt hij daarbij ook de mijns inziens vaak huichelachtige speeches van politici op 4 en 5 mei aan de kaak!

HZdwg
26 april 2016 at 16:18
Hartverwarmend?
Mijn oude hart wordt pas echt verwarmd door liefde voor het vrije woord, als dat echte liefde is. En dan bedoel ik liefde die onverminderd blijft bestaan het over een mening gaat die niet goed uitkomt voor degenen die zo luidkeels de vrijheid van meningsuiting hun liefde verklaren.
Ik vrees dat veel van die zogenaamde liefde voor het vrije woord valse liefde is en al gauw door de mand valt als verschil van mening de idylle komt verstoren.

strandloper
26 april 2016 at 19:07
Je kijkt hierbij voornamelijk naar de landelijke en lokale politieke elite?

HZdwg
26 april 2016 at 19:50
Zolang jarenlang oproepen tot het vermoorden van een politicus om zijn mening niet dezelfde emoties hebben losgemaakt, geen reden waren tot het indienen van moties en het schrijven van hartverwarmende stukjes, zolang komt op mij die liefde voor het vrije woord in de Helderse politiek vals en selectief over.

strandloper
26 april 2016 at 23:29
Dank je HZdwg.

Ziener
26 april 2016 at 15:09
Soms vraag ik mij wel eens af wat de landelijke elite belangrijker vindt, dat wat de Nederlandse bevolking bezig houdt of hun eigen macht beschermen tegen de oprukkende lokale partijen.
Als zelfs een motie van aanmoediging om een grondrecht zoals vrijheid van meningsuiting te beschermen niet wordt ondersteund door de landelijke partijen, zoals hier in de raad, dan lijkt het mij dat het laatste het geval is.
Het komt van de lokale partijen dus moet het worden afgeschoten. Stel je voor dat je merkt dat dergelijke moties sympathie opwekken bij de kiezer. Dat kun je natuurlijk niet hebben als VVD, D’66, CDA, PvdA en de groupies van de Stadspartij.

Jonathan
26 april 2016 at 16:52
Een beter bewijs dat de Stadspartij een bijwagen is van VVD CDA D66 PvdA kun je niet hebben. Daar hoeft in 2018 dus niemand meer op te stemmen en mijn verwachting is dat de inwoners dat ook niet meer gaan doen.

Simon H
26 april 2016 at 18:58
de felicitaties zijn voor de vvd die10 zetels hebben in den helder stadspartij doet niet meer mee zij hebben het politieke verstand uit de partij verstoten dat moge duidelijk zijn

Jonathan
26 april 2016 at 19:57
Dat is een juiste conclusie. De VVD heeft de Stadspartij geannexeerd en heeft nu 10 zetels in de raad. Wanneer wordt de fractie van de Stadspartij opgeheven en gaan ze deel uitmaken van de VVD fractie?

tjitskebiersteker
27 april 2016 at 19:45
We zijn er als oppositie echt wel achter dat we de komende tijd niets hoeven te verwachten van de coalitie; dat geen enkel voorstel op inhoud zal worden beoordeeld, maar puur op “van wie het komt”. Het zij zo, dat is het lot van in de Helderse oppositie zitten, maar dat je een onderwerp als vrijheid van meningsuiting ook tot “partijpolitiek” maakt, ik was er eigenlijk ontdaan van.

Jop N. Roggeveen
27 april 2016 at 22:26
Toen de nazi’s de communisten arresteerden, heb ik gezwegen; ik was immers geen communist.
Toen ze de sociaaldemocraten gevangenzetten, heb ik gezwegen; ik was immers geen sociaaldemocraat.
Toen ze de vakbondsleden kwamen halen, heb ik niet geprotesteerd; ik was immers geen vakbondslid.
Toen ze de Joden opsloten, heb ik niet geprotesteerd; ik was immers geen Jood.
Toen ze mij kwamen halen was er niemand meer, die nog protesteren kon.

Geschreven door: Martin Niemöller, was een Duits predikant en theoloog

Vooral niets van u laten horen Gemeenteraad en ook College van Den Helder !!

Ik schaam mij diep!

tanta sidonia
28 april 2016 at 09:49
Ja Job…………..helaas!!!!

HZdwg
28 april 2016 at 10:17
Slaat dat alleen op wat er nu speelt of slaat dit op al die dingen van vergelijkbare orde die in het recente verleden hebben gespeeld, waarvan ik er in mijn eerdere reacties een paar heb genoemd? Bent u nu opeens wel verontwaardigd en toen niet?

Bodelo
28 april 2016 at 10:26
Hans, het is toch nooit te laat om te leren?
Ik weet niet of de verontwaardiging bij Job toen ook speelde, maar als hij er nu zo over denkt dan is mijn openingszin volkomen op zijn plaats denk ik.

HZdwg
28 april 2016 at 10:33
Een late leerling of een selectieve leerling, hopelijk het eerste.

Hans Boskeljon
28 april 2016 at 18:05
Een slechte motie voor de bühne, die terecht niet gesteund is. De vrijheid van meningsuiting (welke overigens door geen enkel raadslid ter discussie wordt gesteld) is Nationaal verankerd in de Grondwet (art.7) en is slechts door een twee- derde meerderheid na twee opvolgende kabinetsperioden te wijzigen. Vervolgens wordt de beoogde brief geadresseerd aan de minister van BiZa terwijl wij in Nederland cf de Trias Politica een scheiding der machten hebben. De brief sturen aan de wetgevende of uitvoerende macht over iets dat al bij wet geregeld is heeft geen zin. Het is de gerechtelijke macht die mogelijke grensgevallen van vrijheid van meningsuiting (bijvoorbeeld daar waar hij conflicteert met art. 1 discriminatie) toetst (openbaar ministerie) en vervolgens middels rechtspraak beoordeeld. Los van het feit dat we er lokaal niet over gaan is het ook nog een gevalletje verkeerde bureau dus. Omdat behoorlijk bestuur erg hecht aan de vrijheid van meningsuiting kan dit dus gerust broddelwerk worden genoemd waarmee ik als Helderse inwoner blij ben dat we ons daar, dankzij enkele verstandige partijen, niet nationaal mee voor lul zetten…
Judge X
28 april 2016 at 18:14
Gelukkig maar HB; in Den Helder zetten wij ons dankzij enkele ‘verstandige partijen’ liever landelijk voor lul met onbehoorlijk bestuur.

HZdwg
28 april 2016 at 19:18
Geldt hetzelfde voor die anti-Wildersmotie van vorig jaar met verwijzing naar artikel 1 van de grondwet, die wel is aangenomen, of is dat weer iets heel anders?

Hans Boskeljon
28 april 2016 at 19:33
Geheel hetzelfde… daar gaat zowel de kamer als de regering niet over…

Ziener
28 april 2016 at 19:25
U zegt:
De brief sturen aan de wetgevende of uitvoerende macht over iets dat al bij wet geregeld is heeft geen zin.
Nou, dan moet ik u teleurstellen want sinds dit kabinet aan de macht is is het meer dan noodzakelijk gebleken om de regeringspartijen te herinneren aan de Wet. De Wet naleven en de regeringspartijen (jawel, ook uw PvdA) zijn namelijk erg ver uit elkaar gedreven.
Dus is een motie om de vrijheid van meningsuiting nog eens onder de aandacht te brengen en eigenlijk te vragen aan de regering om de rug recht te houden echt niet verkeerd.

Hans Boskeljon
28 april 2016 at 19:37
Nee, als de regering zich niet aan wet zou houden, ook dan is het aan de gerechtelijke macht (OM & rechters) om de regering terug te fluiten. De brief aan de kamer en regering sturen is net zo nuttig als ‘m aan de Nuon of de Hema te sturen… en btw ik ben al 3 jaar geen lid meer van de PvdA…

Ziener
28 april 2016 at 20:09
Toch denk ik iets anders in deze situatie. De motie was niet bedoeld omdat het kabinet zich niet aan de Wet zou houden maar gewoon een signaal vanuit de lokale politiek dat de ruggen recht moeten blijven. Ik weet ook wel dat een motie indienen als machthebbers zich niet aan de regels houden zinloos is.
Zeg maar een soort van betrokkenheid bij het wel en wee in Nederland. En wat is daar nou verkeerd aan.
Konden ze u wel missen bij de PvdA?

HZdwg
28 april 2016 at 20:17
Wat er verkeerd aan is, dat is dat het selectief en niet consequent is.

Glijn
28 april 2016 at 19:23
PVDA en Stadspartij verstandige partijen maar dan straks wel met 0 zetels.

Hans Boskeljon
28 april 2016 at 19:34
Die mening deel ik… 🙂

strandloper
29 april 2016 at 02:14
De heer Hans Boskeljon kan ons hier wel de Trias Politica in herinnering brengen, echter wat was die waard in bijvoorbeeld de periode 1940-1945? Wij leven nu in een tijd, dat vrijheid van meningsuiting onder druk staat. Na de aanslag op Theo van Gogh trokken veel schrijvers, acteurs, filmmakers, cabaretiers enz. zich terug van iedere kritiek of spot op de islam. Dat bestaat al vele jaren omdat de politieke machthebbers dat wel met slappe woorden veroordeelt, maar ondertussen het gezwel laten voort leven. De onder andere Nederlandse wetgevinig is ontstaan in een lange periode waarin globalisering niet bestond. De “oude” wetten zijn en lijken goed, daar hoort wel een harde handhaving bij. Die harde handhaving wordt helaas ondergeschikt gemaakt aan allerlei belangen van onder geschikte aard, zoals iedereen te vriend houden. De bevolking voelt dat heel goed aan. Ook de inwoners van Den Helder. Een krachtig lokaal appèl is zeer aan te bevelen.

http://denhelderactueel.nl/2016/04/vrijheid-van-meningsuiting/

1 Comment

  1. Er is maar een reden waarom wij in dit land nog vrijheid van meningsuiting hebben, namelijk de machtskick die onze bestuurders krijgen, als ze onze mening kunnen negeren.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.