Ferdinand Vreugdenhil van Zeestad overziet het slagveld (foto Lijsje Snijder)

Ferdinand Vreugdenhil van Zeestad overziet het slagveld (foto Lijsje Snijder)