Rob Scholte – Mi Dica (namens Frans Daels bij het Rob Scholte Museum in het voormalig postkantoor)

Rob Scholte – Mi Dica (namens Frans Daels bij het Rob Scholte Museum in het voormalig postkantoor)