Rob Scholte – Mail aan Harald Vlugt + Harald Vlugt – Reactie op Rob Scholte + Rob Scholte – Antwoord aan Vlugt, 17 september 2008

Mail aan Harald Vlugt, 17 september 2008

from: robscholte@mac.com
to: info@haraldvlugt.com
subject: kroonluchters Huis Ten Bosch – Freedom Of The Seas?
date: 17 september 2008 11:01

Beste Harald ,

Bij het bekijken van je website stuit ik op deze mij van Huis Ten Bosch bekende kroonluchters.
Klaarblijkelijk heb je er een serie van gereproduceerd voor de Freedom Of The Seas cruise liners.
Ook op de site van de moedermaatschappij tref ik er afbeeldingen van aan.

Daar tussen ons beiden destijds bindende afspraken zijn gemaakt, namelijk, dat wij allebei voor 50% copyrighthouder van het kroonluchter ontwerp zijn, wat ook contractueel is vastgelegd, verbaas ik me.
Om nog maar te zwijgen over de juridische consequenties ten opzichte van Huis Ten Bosch Co. Ltd.

Ik ben over dit onder jouw naam zonder mijn en hun toestemming door produceren van ons verkeerslicht design nooit ingelicht.
Overleg hierover heeft zodoende ook niet plaats kunnen vinden.

Mijn aandeel in het oorspronkelijke idee is op geen enkele wijze gehonoreerd.
Dit lijkt me niet juist en is voor mij onacceptabel.

Kun je alsnog opening van zaken geven en je nader verklaren?

Hoogachtend,

Rob Scholte

———————————————————————————————————

Reactie op Rob Scholte, 17 september 2017

From: info@haraldvlugt.com
Subject: Het licht
Date: September 17, 2008 5:39:56 PM GMT+02:00
To: robscholte@mac.com

* Beste Rob,
dank voor je schrijven. Het klopt dat ik voor de Freedom of the Seas een installatie heb gemaakt waar ik o.a. ook stoplichten gebruikt heb . Het is niet zo dat ik hier een serie van geproduceerd heb en zeker ook niet voor meerdere of andere schepen.

Voor dit schip van de Royal Caribean (waar ik al eerder projecten voor deed) werd ik gevraagd om 3 sculpturale lichtobjecten te maken . Zij vroegen mij of ik niet dezelfde objecten kon maken als in Japan.
Uiteraard heb ik ze direct gemeld dat ik dat artistiek gezien niet wilde en beeldrecht technisch niet kon .
Op advies van een beeldrecht jurist heb ik uiteindelijk zo’n vertaalslag gekozen dat een het andere oplossing en een ander sculptuur is geworden ,
Wat beeldrecht technisch niet clashed met t toenmalige ontwerp van de objecten in Japan. Vandaar dat ik het toen voor dit schip ook niet met jou opgenomen heb, omdat t n.m. een heel ander beeld-verhaal betreft.
Zoals je dat uiteraard van me mag verwachten is dat volstrekt ter goeder trouw gegaan en met zuivere intenties, anders had ik t ook niet op mijn website gezet natuurlijk.

* De lichten in Japan, zijn van stoplichten met 20 cm. lampen
* De Freedom of the seas lampen hebben 30 cm. lampen.
* De objecten hebben witte lampen die de schilderijen aanlichten
* Er zijn geen witte lichten
* De groene lampen schijnen permanent
* De 3 verschillende licht-objecten zijn vervolgens integraal rood, oranje en groen.
* De onderkant heeft een plafonnière met grote leeuwenkop
* De onderkant heeft een perspex geblazen bol, als globe, elk van de 3 objecten tonen met “glasdiamand” (refererend aan de NL leeuw), een deel van de aarde (enigszins zichtbaar op de foto).
* Boven de lampen zit een lange rioolbuis tot aan t plafond.
* Boven de lampen bevinden zich drie vormen; Venus, Mars en derde planeet, ook refererend aan de rest van de installatie (deels in beeld) ; en conische wand met 45 aluminium platen, beschilderd als het einde van de nacht, met duizenden glitters en Swarofsky “juwelen”.

De huid van de objecten zijn beide van bladbrons, iets wat ik sinds de begin jaren 80 veelvuldig gebruikt heb.

Rob, hopelijk is mijn toelichting in deze helder en werkzaam,
Met alle plezier rij ik morgen even richting Egmond om het e.e.a. verder toe te lichten, mocht je daar behoefte aan hebben ,

Hoop dat daar alles naar wens gaat . Hier zware tijden. Relatie met xxx afgelopen, en 5 crematies in 2.5 maand .
Keihard werken om te overleven in de kunst jungle, maar gelukkig wel gezond van lijf en leden,

Met hARTelijke groet !,

Harald Vlugt.

———————————————————————————————————

Antwoord aan Vlugt, 17 september 2017

from: robscholte@mac.com
to: info@haraldvlugt.com
subject: kroonluchters Huis Ten Bosch – Freedom Of The Seas?
date: 17 september 2008 11:01

Beste Harald,

Dank voor je toelichting.

Ik blijf de hele gang van zaken onacceptabel vinden.

Met vriendelijke groeten,

Rob Scholte

———————————————————————————————————

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Harald+Vlugt
https://robscholtemuseum.nl/?s=Huis+Ten+Bosch