De aanleg van een windmolenpark (foto NHD)

De aanleg van een windmolenpark (foto NHD)