De in aluminium gegoten beelden, hier nog aan het Bernhardplein (foto George Stoekenbroek)

De in aluminium gegoten beelden, hier nog aan het Bernhardplein (foto George Stoekenbroek)