Willem Koning, voormalig raadslid Christen Unie, nu projectleider Reconstructie Stationslocatie in gesprek kort voor de politionele actie (foto Lijsje Snijder)

Willem Koning, voormalig raadslid Christen Unie, nu projectleider Reconstructie Stationslocatie in gesprek kort voor de politionele actie (foto Lijsje Snijder)