Kees Visser‏ @kees_visser + Jos Feijtel – Uitgelekt uit het concept regeerakkoord: het hoofdstuk wonen

Kees Visser‏ @kees_visser

Bakkie doen met onze @MinPres en concept VP 2018 @vvddenhelder en aandachtspunten voor de formatie overhandigd. Den Helder nóg mooier maken!

Twitter, 24 september 2017

https://twitter.com/kees_visser/status/911969239636090880

Kees Visser‏ @kees_visser

Kees Visser heeft geretweet Ger Jaarsma
Leuk stuk van @josfeijtel geen onbekende in Den Helder 😇

Uitgelekt uit het concept regeerakkoord: het hoofdstuk wonen https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/uitgelekt-uit-het-concept-regeerakkoord-het-hoofdstuk-wonen/

https://twitter.com/kees_visser/status/912002227493105666

Twitter, 24 september 2017

https://twitter.com/kees_visser/status/912002227493105666

Jos Feijtel – Uitgelekt uit het concept regeerakkoord: het hoofdstuk wonen

Delen van het conceptregeerakkoord van VVD, CDA, D66 en CU zijn uitgelekt. Men wist de hand te leggen op de passage over het onderdeel Wonen. Zie de citaten hieronder.

Het kabinet onderkent dat tot 2040 ca. 1 miljoen extra nieuwe woningen noodzakelijk zijn. Daar waar provincies en gemeenten te weinig tempo maken, zal de rijksoverheid een activerende rol op zich nemen om ervoor te zorgen dat er tijdig en voldoende wordt gebouwd.

Het is een illusie om te veronderstellen dat de benodigde 1 miljoen woningen allemaal binnenstedelijk kunnen worden gerealiseerd. Met name op korte termijn zijn aanvullende buitenstedenlijke woonlocaties nodig. Het kabinet wil van elke provincie binnen drie maanden een voorstel voor ontwikkeling van de benodigde extra buitenstedelijk locaties.

De “ladder duurzame verstedelijking” wordt afgeschaft.

Binnenstedelijk bouwen blijft eveneens belangrijk. Transformaties van kantoorgebouwen en bedrijfsterreinen kunnen een bijdrage leveren aan het woningtekort. Maar binnenstedelijke verdichting kent grenzen: leefbaarheid, toegankelijkheid (ook voor kinderen) en gezondheid zijn een rem op doorslaan bij het inschatten van de verdichtingsmogelijkheden.

Het tweejaarlijkse “Woon-onderzoek” zal leidend zijn voor wat er gebouwd gaat worden. Uitgaande van de trend in deze onderzoeken tot nu toe, dient een veel groter aandeel van de woningen te bestaan uit grond gebonden woningen. Het kabinet is bezorgd over het grote aantal kleine woningen dat in actuele plannen wordt voorbereid. Dit lijkt het gevolg van kortzichtig financieel belang van grondeigenaren en ontwikkelaars.

Op veel plaatsen in ons land is de vraag naar woningen zo hoog dat de huur- en koopprijzen volledig uit de hand zijn gelopen. De beste remedie hiertegen is: heel veel meer woningen bouwen. Dat vereist actie op de kortst mogelijke termijn van alle betrokkenen in de bouw. Het kabinet zal aansluitend daarop in elke provincie een gezaghebbende woningbouwaanjager aanstellen. Deze moet namens het kabinet, en werkend met een aanjagers team dat kan bogen op praktische ervaring met versnellen van woningplannen, provincies, gemeenten, woningcorporaties en andere stakeholders aanjagen om concreet geformuleerde taakstellingen op woningbouwterrein te halen. Als de nog te formuleren aanbevelingen van de Tafel van van Gijzel daarin passen, zullen ook die een praktische vertaling krijgen door de aanjaagteams.

Corporaties die aantoonbaar bijdragen aan extra woningbouw, kunnen daarmee een aanzienlijke verlaging van de verhuurders heffing terugverdienen hetgeen de kostprijs van de nieuwe huurwoningen kan drukken. De aanjaagteams zullen grondeigenaren wijzen op de noodzaak om grondprijzen in de hand te houden.

Bij nieuwbouw wordt ingezet op gasloze ontwikkeling als dat geen afbreuk doet aan het vereiste tempo in de woningbouw. Het kabinet vertrouwt erop dat de ontwikkeling van betaalbare en CO-2 vrije energiebronnen doorzet. Dat kan betekenen dat de inzet van zeer zware energiebesparende acties bij bestaande woningen een tandje lager kan. Daarnaast voorkomt het dat onwennig woongedrag bij hoge luchtdichtheid van woningen, wordt voorkomen.

De investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) voor o.a. aanschaf van zonneboilers en warmtepompen wordt uitgebreid en ook na 2020 voortgezet.

gebiedsontwikkeling.nu, 24 sep 2017

https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/uitgelekt-uit-het-concept-regeerakkoord-het-hoofdstuk-wonen/