De slinkse D66 wethouder Lolke Ik ben Gekke Henkie niet Kuipers, die het Rob Scholte Museum ten gronde bracht (foto D66 Den Helder)

De slinkse D66 wethouder Lolke Ik ben Gekke Henkie niet Kuipers, die het Rob Scholte Museum ten gronde bracht (foto D66 Den Helder)