Het voormalig Rob Scholte Museum in Den Helder, nu met groene vlag van Aannemingsbedrijf A Tuin (foto

Het voormalig Rob Scholte Museum in Den Helder, nu met groene vlag van Aannemingsbedrijf A Tuin (foto