Jan Sluijters – DE DUITSCHE ADELAAR | Clemenceau: “Het spijt mij ook je laatste (v)eer te moeten uitrekken”, De Nieuwe Amsterdammer, Nr. 235, 28 juni 1919

Jan Sluijters – DE DUITSCHE ADELAAR |  Clemenceau: “Het spijt mij ook je laatste (v)eer te moeten uitrekken”, De Nieuwe Amsterdammer, Nr. 235, 28 juni 1919