Water inlaat Icas, de plek in de duinen, waar water, dat in de duinen geïnfiltreerd, is opgepompt wordt (foto PWN)

Water inlaat Icas, de plek in de duinen, waar water, dat in de duinen geïnfiltreerd, is opgepompt wordt (foto PWN)