Station Den Helder, links het Rob Scholte Museum

Station Den Helder, links het Rob Scholte Museum