Pieter Balten – Een opvoering van de klucht ‘Een cluyte van Plaeyerwater’ op een Vlaamse kermis

Pieter Balten – Een opvoering van de klucht ‘Een cluyte van Plaeyerwater’ op een Vlaamse kermis