Marcel Karhof van het Helderse Sint Nicolaas Genootschap, tevens raadslid Stadspartij

Marcel Karhof van het Helderse Sint Nicolaas Genootschap, tevens raadslid Stadspartij