Watertoren met links het Rob Scholte Museum en rechts het hoofdkwartier van Woningstichting Den Helder

Watertoren met links het Rob Scholte Museum en rechts het hoofdkwartier van Woningstichting Den Helder