Het Kooyhaven Terrein (foto RedMouse)

Het Kooyhaven Terrein (foto RedMouse)