ORDONNANTIE Op het verkrygen en bewaaren van het BURGERRECHT

ORDONNANTIE Op het verkrygen en bewaaren van het BURGERRECHT