Werkzaamheden 2016 westelijk deel van het stadshart (tekening Zeestad : foto Holland Media Combinatie)

Werkzaamheden 2016 westelijk deel van het stadshart (tekening Zeestad : foto Holland Media Combinatie)