Dick Berts – DIENSTMEDEDELING VOOR DE LEDEN VAN DE VRIENDENREPUBLIEK DEN HELDER

Het is voor mij onvoorstelbaar, hoe u onder aanvoering van burgemeester Schuiling permanent met uiterst beledigende kwalificaties aan het adres van Rob Scholte komt, zonder dat u ook maar een poging doet om die te onderbouwen. Zoiets is per definitie vierkant smaad.

Marcus Aurelius heeft gezegd: “De beste manier om je op iemand te wreken, is door niet te worden, zoals hij is”. Ik kom in mijn artikelen ook met flink negatieve kwalificaties ten opzichte van de Helderse bestuurderskliek, maar mijn kritiek is ALTIJD onderbouwd. Dat betekent natuurlijk niet, dat mijn onderbouwing ook deugdelijk is, want ik heb absoluut de wijsheid niet in pacht. U wordt dan ook van harte uitgenodigd om daarover met mij de discussie aan te gaan. Mogelijk ga ik daar ook wat van leren. Uw reacties zullen – extreme uitzonderingen daar gelaten – altijd op deze site worden gepubliceerd. Maar zomaar dingen roepen zoals: “Scholte is een leugenaar, die bakken met modder over mijn vrienden uitstort”, is extreem onbehoorlijk, indien daar geen enkele motivering op volgt. Zelfs niet als daar naar gevraagd wordt. U zet u zelf daarmee ook als oer stom en uiterst onrechtvaardig te kakken. Zeker als dergelijke uitingen ook nog eens worden gedaan door burgemeesters of wethouders, die daarmee het gezag, dat ze hebben, zwaar misbruiken.

Tenslotte nog dit: Rob Scholte is een vriend van me. Maar niets is mij meer dierbaar, dan waarheid en eerlijkheid. Indien u over bewijzen beschikt, dat Rob Scholte zich misdraagt, liegt, of wat dan ook, dan sta ik voor aan in de rij om daarover te publiceren. Een vijand val ik lachend aan, als hij dat verdient, en een vriend huilend. Maar dat is dan ook echt het enige verschil.

2 Comments

  1. Gemeente en museum schudt elkaar de hand en gemeente schenk het museum dan voor een symbolisch bedrag en zonder verdere verrekening van welke kosten dan ook aan dhr. R. Scholte. Daar kan iedereen blij mee zijn en dan kan de strijdbijl worden begraven.

  2. Goed artikel Dick.
    Heleen ik ben het volledig met je eens maar er zijn bestuurders die ten koste van alles niet willen dat Rob in Den Helder blijft en waarom. ik zou het niet weten en deze bestuurders dezelfde vraag willen stellen, waarom

Leave a comment

Your email address will not be published.

*